AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2023

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN 202320222022MSEKKvartal 1Kvartal 4Kvartal 1Omsättning (från försäljning)5.75.74.5Rörelseresultat före avskrivningar+2.5+2.8+1.6Nettoresultat+1.4+1.8+0.7Nettoresultat per aktie, SEK+0.026+0.032+0.012Kassaflöde+1.0+2.2-0.5Koncernens…

AVTECH Sweden AB (publ) Intermin Report January – March 2023

, , , , , , ,
FINANCIAL KEY FIGURES FOR THE PERIOD 202320222022MSEKQuarter 1Quarter 4Quarter 1Net sales5.75.74.5Operating earnings before depreciation+2.5+2.8+1.6Net earnings+1.4+1.8+0.7Net earnings per share, SEK+0.026+0.032+0.012Cashflow+1.0+2.2-0.5Cash…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2022

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER   2022 2021 2021 MSEK Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 1 Omsättning 4.5 3.6 2.1 Rörelseresultat före avskrivningar +1.6 +0.9 -1.2 Nettoresultat +0.7 +0.1 -2.0 Nettoresultat…

AVTECH Sweden AB (publ) Interim Report January – March 2022

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS   2022 2021 2021 MSEK Quarter 1 Quarter 4 Quarter 1 Net turnover 4.5 3.6 2.1 Operating profit before depreciation +1.6 +0.9 -1.2 Net profit +0.7 +0.1 -2.0 Net profit…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2021

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER 2021 2020 2020 MSEK Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 1 Omsättning 2.1 2.1 4.0 Rörelseresultat före avskrivningar -1.2 -1.1 +0.3 Nettoresultat -2.0 -1.6 +0.0 Nettoresultat…

AVTECH Sweden AB (publ) Interim Report January – March 2021

, , , , , , ,
 KEY FIGURES AND EVENTS 2021 2020 2020 MSEK Quarter 1 Quarter 4 Quarter 1 Net turnover 2.1 2.1 4.0 Operating profit before depreciation -1.2 -1.1 +0.3 Net profit -2.0 -1.6 +0.0 Net…

AVTECH SWEDEN AB (publ) INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2020

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS MSEK 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q1 Net sales 4,0 3,8 4,1 Operating profit before depreciation        +0,3 +0,5 +0,9 Net profit 0,0 -0,3 +0,1 Net…

AVTECH SWEDEN AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER MSEK 2020 Kvartal 1 2019 Kvartal 4 2019 Kvartal 1 Omsättning 4,0 3,8 4,1 Rörelseresultat före avskrivningar +0,3 +0,5 +0,9 Nettoresultat 0,0 -0,3 +0,1 Nettoresultat…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – March 2019

, , , , , , ,
AVTECH Group's turnover for the first quarter of 2019 amounted to MSEK 4.1 (2.8).  Operating profit before depreciation for the first quarter of 2019 was MSEK +0.9 (+0.3).   The net result for the first quarter of 2019 amounted to MSEK…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.1(2,8). Rörelseresultatet före avskrivningar för det första kvartalet 2019 var MSEK +0,9 (+0,3) Nettoresultatet för det första kvartalet 2019 uppgick…