AVTECH Sweden AB (publ) Intermin Report January – June 2023

, , , , , , ,
FINANCIAL KEY FIGURES FOR THE PERIOD  202320232022MSEKQuarter 2Quarter 1Quarter 2Net sales6.65.75.5Operating earnings before depreciation+3.2+2.5+2.3Net earnings+2.1+1.4+1.4Net earnings per share, SEK+0.037+0.026+0.025Cashflow+2.6+1.0+1.1Cash…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2023

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN  202320232022MSEKKvartal 2Kvartal 1Kvartal 2Omsättning (från försäljning)6.65.75.5Rörelseresultat före avskrivningar+3.2+2.5+2.3Nettoresultat+2.1+1.4+1.4Nettoresultat per aktie, SEK+0.037+0.026+0.025Kassaflöde+2.6+1.0+1.1Koncernens…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2023

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN 202320222022MSEKKvartal 1Kvartal 4Kvartal 1Omsättning (från försäljning)5.75.74.5Rörelseresultat före avskrivningar+2.5+2.8+1.6Nettoresultat+1.4+1.8+0.7Nettoresultat per aktie, SEK+0.026+0.032+0.012Kassaflöde+1.0+2.2-0.5Koncernens…

AVTECH Sweden AB (publ) Intermin Report January – March 2023

, , , , , , ,
FINANCIAL KEY FIGURES FOR THE PERIOD 202320222022MSEKQuarter 1Quarter 4Quarter 1Net sales5.75.74.5Operating earnings before depreciation+2.5+2.8+1.6Net earnings+1.4+1.8+0.7Net earnings per share, SEK+0.026+0.032+0.012Cashflow+1.0+2.2-0.5Cash…

AVTECH Sweden AB (publ) årsredovisning för 2022

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ)s årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig för nedladdning på https://old.avtech.aero/reportInformationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan,…

AVTECH Sweden AB (publ) Annual Report 2022

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ)'s annual report for the financial year 2022 is now available for download at https://old.avtech.aero/reportThe information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out below,…

AVTECH Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké Januari – December 2022

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN  202220222021MSEKKvartal 4Kvartal 3Kvartal 4Omsättning (från försäljning)5.75.73.6Rörelseresultat före avskrivningar+2.8+3.1+0.9Nettoresultat+1.8+2.2+0.1Nettoresultat per aktie, SEK+0.032+0.039+0.001Kassaflöde+2.2+1.7+0.4Koncernens…

AVTECH Sweden AB (publ) Year-End Report January – December 2022

, , , , , , ,
FINANCIAL KEY FIGURES FOR THE PERIOD  202220222021MSEKQuarter 4Quarter 3Quarter 4Net sales5.75.73.6Operating earnings before depreciation+2.8+3.1+0.9Net earnings+1.8+2.2+0.1Net earnings per share, SEK+0.032+0.039+0.001Cashflow+2.2+1.7+0.4Cash…

AVTECH Sweden AB (publ) Interim Report January – September 2022

, , , , , , ,
FINANCIAL KEY FIGURES FOR THE PERIOD  202220222021MSEKQuarter 3Quarter 2Quarter 3Net turnover (sales)5.75.53.4Operating profit before depreciation+3.1+2.3+1.0Net profit+2.2+1.4+0.2Net profit per share, SEK+0.039+0.025+0.004Cashflow+1.7+1.1+0.7Cash…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – September 2022

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN  202220222021MSEKKvartal 3Kvartal 2Kvartal 3Omsättning (från försäljning)5.75.53.4Rörelseresultat före avskrivningar+3.1+2.3+1.0Nettoresultat+2.2+1.4+0.2Nettoresultat per aktie, SEK+0.039+0.025+0.004Kassaflöde+1.7+1.1+0.7Koncernens…