Kommuniké från extra bolagsstämma i AVTECH

, , , , , , ,
Extra bolagsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 28 september 2023 fattade följande beslut: att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara tre (3) ordinarie och en (1) suppleantatt…

Bulletin from the Extraordinary General Meeting in AVTECH

, , , , , , ,
The Extraordinary General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, held on September 28, 2023, resolved as follows: that the number of Board members elected by the Extraordinary General Meeting shall be three (3). The number…

Kallelse till extra bolagsstämma 2023 i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2023 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämmanAktieägare…

Notice to attend the Extraordinary General Meeting 2023 in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ), reg. no. 556568-3108, (the "Company") is hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Thursday, September 28, 2023, at 10:00 am in Kista Science Tower, Färögatan 33 in Kista. Registration…

AVTECH Sweden AB (publ) Intermin Report January – June 2023

, , , , , , ,
FINANCIAL KEY FIGURES FOR THE PERIOD  202320232022MSEKQuarter 2Quarter 1Quarter 2Net sales6.65.75.5Operating earnings before depreciation+3.2+2.5+2.3Net earnings+2.1+1.4+1.4Net earnings per share, SEK+0.037+0.026+0.025Cashflow+2.6+1.0+1.1Cash…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2023

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN  202320232022MSEKKvartal 2Kvartal 1Kvartal 2Omsättning (från försäljning)6.65.75.5Rörelseresultat före avskrivningar+3.2+2.5+2.3Nettoresultat+2.1+1.4+1.4Nettoresultat per aktie, SEK+0.037+0.026+0.025Kassaflöde+2.6+1.0+1.1Koncernens…

Volotea väljer Aventus vindupplänkstjänst efter framgångsrik utvärdering

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) och Volotea Airlines har idag ingått ett 2-årigt avtal för AVTECHs Aventus vindupplänkstjänst, med startdatum den 5 augusti 2023 och ett förväntat totalt värde i intervallet 1.1 till 1.9 MSEK beroende på flottans…

Volotea selects Aventus wind uplink service after successful evaluation

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) and Volotea Airlines have today entered into a 2-year agreement for AVTECHs Aventus wind uplink service, with a start date of August 5, 2023 and an expected total value in the range of 1.1 to 1.9 MSEK dependent on fleet…

Styrelsen i AVTECH utser tillförordnad styrelseordförande

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) har idag utsett Ingvar Zöögling som tillförordnad styrelseordförande. Ingvar är före detta advokat och drev under närmare 35 år advokatverksamhet i Stockholm. Ingvar har suttit i AVTECH’s…

The Board of Directors of AVTECH appoints acting Chairman of the Board

, , , , , ,
The Board of Directors of AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH") has today appointed Ingvar Zöögling as acting Chairman of the Board. Ingvar is a former lawyer and ran a law practice in Stockholm for almost 35 years. Ingvar has been…