AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2022

NYCKELTAL OCH HÄNDELSER

  2022 2021 2021
MSEK Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 1
Omsättning 4.5 3.6 2.1
Rörelseresultat före avskrivningar +1.6 +0.9 -1.2
Nettoresultat +0.7 +0.1 -2.0
Nettoresultat per aktie, SEK +0.012 +0.001 -0.035
Kassaflöde -0,5 +0.4 -4.3
Koncernens Likvida medel 9.7 10.2 7.8
Eget kapital 25.8 25.1 24.5
Eget kapital per aktie, SEK 0.46 0.44 0.43
Koncernens Soliditet, % 91.1% 89.8% 91.6%
  • Omsättningen ökar nu under årets första kvartal tack vare tillkommande avtal och ökat flygande efter pandemin. Ökningen är 25% jämfört med föregående kvartal och 114% jämfört med samma kvartal 2021.
  • Positivt rörelse- och nettoresultat som en direkt effekt av periodens ökade intäkter. En slimmad organisation och låga rörliga kostnader innebär nu att tillkommande intäkter får en kraftig resultatpåverkan.
  • Kassaflödet är i vanlig ordning något negativt under det första kvartalet, tack vare större utbetalningar samt en fördröjning i inbetalningar av nya fakturerade intäkter.
  • Efter en lyckad försöks- och utvärderingsperiod beslutade Dallas-baserade Southwest Airlines den 17 januari för en fortsättning av Aventus Enroute Winds-tjänsten. Southwest har formellt accepterat den option, om övergång till ett 17-månaders kommersiellt serviceavtal, som ingår i det tidigare kommunicerade utvärderingsperiodsavtalet. Avtalet har ett startdatum den 1 februari 2022 och ett förväntat värde i intervallet 16 till 21 MSEK, beroende på USD valutakurs. Detta inkluderar både Aventus Descent och Aventus Enroute Winds-tjänsterna, och ersätter därmed den tidigare enskilda Aventus Descent-prissättningen. Tjänsten är redan driftsatt för alla Southwests flygplan. Aventus Enroute Winds-tjänsten ger, som ett tillägg till Aventus Descent Winds-tjänsten som redan används, mycket exakt och skräddarsydd vindinformation i realtid till alla Southwest Airlines flygplan och rutter. Detta leder till förbättrat flygutförande, ökad situationsmedvetenhet och minskad arbetsbörda för piloterna. Användningen av optimala Aventus vinddata positionerar även Southwest väl inför fortsatta NextGen-initiativ, med krav på t.ex. tidsstyrning.
  • AVTECH och Volotea Airlines ingick den 25e januari ett 3-årigt avtal för AVTECHs ClearPath-tjänst, med startdatum den 1 januari 2022 och ett förväntat totalt värde i intervallet 2,2 till 3,2 MSEK beroende på flottans storlek och EUR växelkurs. Flygoptimeringstjänsten ClearPath, som baseras på toppmoderna högupplösta flygväderprognoser från Met Office, levererar exakt och skräddarsytt taktiskt beslutsstöd för Voloteas-piloter för att förbättra effektiviteten för varje enskild flygning. Genom att ge sina flygbesättningar aktuell vägledning om de mest effektiva flyghöjderna kan Volotea avsevärt minska sina totala koldioxidutsläpp. Volotea startades 2011 och är ett av de snabbast växande oberoende flygbolagen i Europa. Med sin Airbus 319/320-flotta är de i dag baserade i 17 europeiska huvudstäder och flyger till mer än 100 städer över hela Europa.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.

www.avtech.aero/press-release-swedish