AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2021

NYCKELTAL OCH HÄNDELSER

2021 2020 2020
MSEK Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 1
Omsättning 2.1 2.1 4.0
Rörelseresultat före avskrivningar -1.2 -1.1 +0.3
Nettoresultat -2.0 -1.6 +0.0
Nettoresultat per aktie, SEK -0.035 -0.029 +0.000
Kassaflöde -4.3 +2.0 -1.0
Koncernens Likvida medel 7.8 12.1 12.3
Eget kapital 24.5 26.5 28.5
Eget kapital per aktie, SEK 0.43 0.47 0.50
Koncernens Soliditet, % 91.6% 86.7% 93.1%

 

 • Omsättningen under årets första kvartal är fortsatt kraftigt reducerad på grund av den reducerade flygtrafiken under covid-19 pandemin.

 • Det negativa nettoresultatet är en direkt effekt av periodens sänkta intäkter.
 • Kassaflödet som i normala fall ofta är negativt under det första kvartalet har denna period påverkats ytterligare på grund av den reducerade omsättningen. Utöver detta har kassaflödet belastats ytterligare av försenade kundbetalningar på 1.5 MSEK. Dessa betalningar har dock inkommit efter periodens slut.
 • Personalen har huvudsakligen fortsatt att arbeta hemifrån enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Arbetstidsreduktioner i form av korttidsarbete har där det är möjligt fortsatt under perioden vilket har bidragit till sänkta personalkostnader. Sedan oktober arbetar personal som omfattas av korttidspermitteringar 60%. Strategin är att behålla personal och kompetens inför att situationen vänder.
 • AVTECH har under perioden bytt kontorslokal från våning 24 till 23, på samma adress. Det nya kontoret är nu något mindre och väl anpassat för våra behov samt medför en viktig, ca 30%, kostnadsreduktion över de kommande fem åren.
 • AVTECHs Cruise Profile Optimiser-tjänst döptes i januari till ”ClearPath”, ett produktnamn som gör det möjligt att vidareutveckla tjänsten med tilläggsfunktioner såsom undvikande av faror och horisontaloptimering.
 • Den 28e januari 2021 genomfördes ett Aircraft IT live webinar som handlade om AVTECHs ClearPath optimeringstjänst. Webinaret genererade stort intresse och genomfördes i två separata och välbesökta sessioner med totalt 158 registrerade deltagare från 97 flygbolag. Webinaret genomfördes med syftet att ge deltagarna en överblick över de utmaningar som idag är förknippade med att flyga en optimal flygprofil samt en förståelse för ClearPath och hur denna tjänst gör det möjligt för flygbolag att på ett enkelt sätt hantera dessa utmaningar och höja effektiviteten. Presentationen finns i efterhand tillgänglig via följande videolänk.
 • Driftsättningen av ClearPath fortsätter och väntas snart vara slutförd i två flygbolag, inför påbörjande av testperioder.
 • En ny dataintegration mellan AVTECH och Lufthansagruppen har under perioden slutförts. Denna nya koppling möjliggör, från och med nu, leverans av AVTECHs tjänster enkelt och utan kommunikationskostnader till Lufthansagruppens olika bolag.
 • I samband med delårsrapporten den 12 februari driftsattes AVTECHs nya hemsida. Sidan är byggd på en plattform som framöver gör det möjligt att löpande uppdatera med nya sidor, innehåll och nyheter. Ett av hemsidans viktigaste syften är att ge våra kunder en tydlig överblick av våra produkter och uppmuntra till vidare direktkontakt med vårt marknadsteam. Produktsidorna kommer därför under kommande månader att utvecklas och uppdateras i linje med detta.
 • Marknadsarbetet under perioden har bedrivits med stort fokus på ClearPath, dels genom ovan nämnda webinar, dels via annonsering i AircraftIT samt via utskick i sociala medier och direktkontakter. Fokus ligger på fler kundkontakter och möten för att öka antalet flygbolag i kö för test. Beslutsfattare i flygbolag uppmärksammas på möjligheten till bränsle- och miljöbesparing genom AVTECHs tjänster, utan behov av investeringar i ny utrustning. Här har genomförd analys av sex månaders drift i Norwegian har givit oss förutsättningar att utlova en 1,6% kostnadsreduktion. Se videoinspelning av Norwegians erfarenheter här. Utöver marknadsföring inför- och uppföljning efter ClearPath webinaret har säljteamet även genomfört möten med ett tjugotal större och mindre flygbolag.
 • Ett antal kampanjer har körts i sociala medier LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram.
  • Firande av ettårsdagen med TUI
  • ProFlight lansering av 3 kostnadsfria premiumflighter per månad
  • ClearPath Webinar
  • ProFlight uppdaterad med en månads kostnadsfri Premium för nya användare
  • Lansering av ny websida
  • Över 10 000 000 upplänkningar
  • IATA webinar – Turbulensdata i ProFlight
  • Artikel publicerad i AircraftIT – ClearPath case study
  • ClearPath trial  
 • Karolina, AVTECHs marknadskoordinator sedan ett och ett halvt år, har i slutet av perioden valt att lämna AVTECH för en ny tjänst lite närmre hemmet i Uppsala. Den 13 april blev hennes sista arbetsdag. Niklaes Persson tar i närtid över merparten av hennes uppgifter fram till att en ersättare kan anställas.

 • ProFlight, vårt professionella väderbriefing- och optimeringsverktyg för piloter har hittills testats av över 1760 piloter från mer än 230 flygbolag. Tjänsten är uppskattad av de piloter som testar den och inkluderar en unik högupplöst flygväderprognos från Met Office samt kompletterande väderdata från IATA och NOAA. ProFlight lanserades kommersiellt i slutet av november och med detta startade också arbetet med att öka antalet premiumanvändare genom direktriktad marknadsföring och ”influensers”. När många piloter i dagsläget inte flyger, eller flyger väldigt sparsamt, kommer detta sannolikt att ta lite längre tid.
 • Dialogen med Southwest Airlines angående test av Aventus full-flight winds har under perioden återupptagits efter att ha pausats under 2020 på grund av covid-19 pandemin.
 • Dialogen med ett skandinaviskt flygbolag har under perioden fördjupats kring ClearPath.
   

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Nedan listas några av årets planerade informations- och marknadsföringsaktiviteter:

  • Fortsatt uppföljning på genomfört ClearPath webinar
  • ClearPath erbjudanden och kampanjer mot utvalda kunder/segment som till exempel Lufthansagruppens olika bolag.
  • Genomarbetning och uppdatering av AVTECHs grafiska profil
  • ProFlight kampanjer med syfte att öka antalet premiumanvändare (mot flygbolag, piloter, gratis test av premium)
  • ProFlight kampanj kring IATA Turbulence Aware real-time turbulence data
  • Electronic Flight Bag (EFB) Users Forum, Virtual Meeting, 8-10 juni
  • En videoproduktion i samarbete med Met Office med fokus på fördelarna av högupplöst väder applicerat i AVTECHs tjänster planeras att släppas i slutet av maj. Detta görs i kombination med ett internt och ett externt Met Office webinar den 25e maj där även Norwegian medverkar.
  • Kampanj kring realtids CB (åskoväder) information i ProFlight i samband med att denna funktion lanseras kommersiellt. Marknadsföring av tjänsten inför sommarens ovädersäsong.
  • Webinar i september
    

För mer information, vänligen kontakta

David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
 

Denna information är sådan information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021, 08.30 CET. www.avtech.aero/press-release-swedish

Finansiella rapporter och dokument finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholm. Postadress: Färögatan 33, 164 51 KISTA, Sverige. Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ  First North Growth Market. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats.  Certified Adviser är Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. 

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista. För mer information se www.avtech.aero.