Pressreleaser

28 Sep, 2023
General meeting Regulatory
Extra bolagsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 28 september 2023 fattade följande beslut: Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan...
31 Aug, 2023
General meeting Regulatory
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2023 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare...
25 Aug, 2023
Regulatory Q2
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN SIGNIFIKANTA HÄNDELSER UNDER PERIODEN SIGNIFIKANTA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. www.avtech.aero/press-release-swedish För mer information, vänligen kontakta David Rytter...
23 Aug, 2023
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) och Volotea Airlines har idag ingått ett 2-årigt avtal för AVTECHs Aventus vindupplänkstjänst, med startdatum den 5 augusti 2023 och ett förväntat totalt värde i intervallet 1.1 till 1.9 MSEK beroende på flottans storlek och EUR...
21 Aug, 2023
Regulatory
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) har idag utsett Ingvar Zöögling som tillförordnad styrelseordförande. Ingvar är före detta advokat och drev under närmare 35 år advokatverksamhet i Stockholm. Ingvar har suttit i AVTECH’s styrelse...
01 Aug, 2023
Regulatory
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) meddelar idag med stor sorg att vår mycket uppskattade styrelseordförande och vän Bo Redeborn hastigt och oväntat avlidit efter en kort tids sjukdom. Bo har med sin unika förmåga att lyssna in och agera, framgångsrikt...
13 Jul, 2023
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal relevanta nyckeltal för det andra kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6,6 (5,5), jämfört med motsvarande period 2022 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +3,2 (+2,3) och ett nettoresultat...
12 Jul, 2023
Efter en lyckad tre-månaders utvärderingsperiod har Volaris valt att fortsätta med AVTECHs ClearPath och Aventus flygoptimeringstjänster. Detta sker i enlighet med redan kommunicerat treårsavtal som påbörjades i slutet av mars 2023 och som har ett förväntat...
27 Jun, 2023
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) tillkännager en treårig kontraktsförlängning med Dallas, Texas-baserade Southwest Airlines® för Aventus Enroute och Descent Winds-tjänsten. Serviceavtalet förlängs till slutet av juni 2026 med ett förväntat kontraktsvärde...
11 May, 2023
General meeting Regulatory
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 11 maj 2023 fattade följande beslut: Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-05-11 kl 12.00 CEST.https://old.avtech.aero/press-release-swedish...

Prenumerera på nyheter