AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2023

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN

  2023 2022 2022
MSEK Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 1
Omsättning (från försäljning) 5.7 5.7 4.5
Rörelseresultat före avskrivningar +2.5 +2.8 +1.6
Nettoresultat +1.4 +1.8 +0.7
Nettoresultat per aktie, SEK +0.026 +0.032 +0.012
Kassaflöde +1.0 +2.2 -0.5
Koncernens Likvida medel 15.7 14.6 9.7
Eget kapital 32.6 31.2 25.8
Eget kapital per aktie, SEK 0.58 0.55 0.46
Koncernens Soliditet, % 90.8% 92.7% 91.1%
  • Omsättningen under årets första kvartal ökade med 28% jämfört med samma period 2022 tack vare nya avtal i början av året, ökat flygande och bättre dollar- och eurokurs.
  • Nettoresultatet ökade med 104% jämfört med samma period 2022 tack vare ökad omsättning och fortsatt kontroll på kostnader. Nettoresultatet minskade samtidigt med 19% jämfört med föregående kvartal, en skillnad som till största del förklaras av föregående kvartals reducerade personalkostnad i samband med återbetalda arbetsgivaravgifter.
  • Kassaflödet under det första kvartalet var för första gången positivt och ökade med 1.5 MSEK jämfört med samma period 2022 till största del på grund av ökade kundinbetalningar och sänkta operativa kostnader.
  • Den 14 mars ingick AVTECH och det Mexiko-baserade flygbolaget Volaris ett 3-årigt avtal omfattande AVTECHs ClearPath och Aventus tjänster med planerad start i mars 2023. Avtalet har ett förväntat värde inom intervallet 8 till 14 MSEK, beroende på antal flygplan och USD-valutakurs, och inkluderar en initial 3-månaders utvärderingsperiod med möjlighet att avbryta. ClearPath- och Aventus-tjänsterna, som båda använder toppmoderna högupplösta flygväderprognoser från UK Met Office, levererar exakt och skräddarsytt taktiskt beslutsstöd för Volaris piloter för att förbättra effektiviteten för varje enskild flygning. Genom att ge sina flygbesättningar senaste väderdata och vägledning om de mest effektiva flyghöjderna kan Volaris signifikant minska sina totala koldioxidutsläpp. Detta leder till förbättrat flygutförande och effektivitet, ökad situationsmedvetenhet och minskad arbetsbelastning för piloterna.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.

www.avtech.aero/press-release-swedish