AVTECH SWEDEN AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

NYCKELTAL OCH HÄNDELSER

MSEK 2020
Kvartal 1
2019
Kvartal 4
2019
Kvartal 1
Omsättning 4,0 3,8 4,1
Rörelseresultat före avskrivningar +0,3 +0,5 +0,9
Nettoresultat 0,0 -0,3 +0,1
Nettoresultat per aktie, SEK 0,0 -0,005 0,002
Kassaflöde -1,1 +0,2 -1,0
Koncernens Likvida medel 12,3 13,3 14,1
Eget kapital 28,5 28,5 28,2
Eget kapital per aktie, SEK 0,50 0,50 0,50
Koncernens Soliditet, % 93,2 92,7 93,0

 

 • Omsättningen för kvartalet utvecklades sämre än förväntat då kontraktsprocessen med ett europeiskt charterbolag pausats på grund av COVID-19 utbrott.

 • Under perioden har AVTECH och Southwest påbörjat förberedelser inför en test av Aventus full-flight winds.
 • Från och med mitten på mars arbetar samtlig personal hemifrån för minskad smittspridning.
 • Utvecklingen av proFLIGHT fortgår enligt plan. Under senare delen av kvartalet togs ett beslut att skjuta på lanseringen av betallösningen till dess att flygandet ser en återhämtning. Antalet proFLIGHT användare uppgick vid slutet av perioden till mer än 1300 från fler än 150 flygbolag.
 • Under perioden etablerades access till färdplaner via FAA (Federal Aviation Administration) vilket på sikt förstärker AVTECHs tjänsteerbjudande på den nordamerikanska marknaden.
 • Vårt team förstärktes i februari av en teknisk projektledare, Bahram Bahar, med bakgrund från flyg och datavetenskap samt mångårig erfarenhet inom telekombranschen.
 • Som en del i kostnadsöversynen gjordes i slutet på mars en uppsägning till omförhandling av hyresavtalet för nuvarande kontorslokal.
 • AVTECH har blivit en auktoriserad IATA Turbulence Aware Data Agent vilket ger oss möjlighet att inkludera denna data i proFLIGHT.
 • Huvudfokus i kvartalets marknadsföring har varit Miljö, Cruise Optimizer samt proFLIGHT.
  • Den 30e januari genomförde AVTECH ett online-webinar för proFLIGHT. Detta genererade ett mycket stort intresse med över 138 personer från fler än 67 flygbolag.
  • Den 7e februari släpptes en press-release av Norwegian avseende deras erfarenheter av att använda AVTECHs Cruise Optimizer tjänst, och den besparing på 10-15 000 ton CO2 per år den förväntas generera.
  • Deltagande på Flight Ops IT Conference – Americas den 11-12 Mars i Miami, USA. Där lanserades AVTECHs cruise optimizer för den amerikanska marknaden med att Norwegian presenterade sina positiva erfarenheter av att driftsätta och använda tjänsten samt dess besparingseffekter. Videoinspelning av presentationen finns tillgänglig här (https://youtu.be/-O-BZ6pZNjs). Flygbolagens deltagande på mässan var lägre än normalt på grund av COVID-19.
  • Kampanjer via email och sociala medier
   • proFLIGHT och Cruise Optimizer kampanj riktad mot fraktbolag
   • kampanj om IATA Turbulence Aware Data i proFLIGHT

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • proFLIGHT används nu av över 1380 piloter från fler än 170 olika flygbolag. Med reducerad hastighet fortsätter arbetet med att förstärka appen med funktioner som efterfrågats av pilotanvändare samt att förbereda inför en EASA certifiering. Parallellt fortgår marknadsföringsarbetet för att öka antalet användare. Fokus är just nu fraktflyget som upplever en ökad efterfrågan under krisen.

 • För att möta sänkta intäkter i reaktionerna på COVID-19 minskar vi från och med april personalens arbetstid inom ramen för statligt stöd vid korttidspermittering. Detta ger oss möjlighet att behålla viktig personal och kompetens inför att situationen vänder.
 • Förberedelserna inför ett full-flight winds test med Southwest fortsätter och vår nuvarande bedömning, som i rådande situation kan förändras, är att en testperiod kan starta under andra kvartalet. Southwest Airlines opererar fortfarande en stor andel flygningar och blev under april, tillfälligt på grund av rådande situation, världens största flygbolag baserat på antal opererade passagerarsäten.
 • En ny webbsida är under uppbyggnad för att lanseras under kvartal 2.
 • På grund av rådande omvärldsläge skjuter vi på planerad informationskampanj med fokus på miljöpåverkan och modern teknik i cockpit.
 • En videokampanj med MetOffice planeras runt fördelarna av högupplöst väder.
 • Förberedande planering har genomförts av en tjänst för monitorering av flygning genom vulkanisk aska i syfte att optimera motorunderhåll. Projektet skall ta ca 6 månader från projektstart och avvaktar just nu klartecken från dedikerad utvecklingskund. Tjänsten bedöms vara intressant för fler flygbolag.
 • I rådande situation pausas aktiviteter med flygplatsrelaterade projekt som Gatwick och Arlanda.

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero, https://old.avtech.aero/report#content

AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.

Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ  First North Growth Market. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats.  Certified Adviser är Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011.
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl 08.30 CET