AVTECH Sweden AB (publ) Interim Report January – September 2022

, , , , , , ,
FINANCIAL KEY FIGURES FOR THE PERIOD  202220222021MSEKQuarter 3Quarter 2Quarter 3Net turnover (sales)5.75.53.4Operating profit before depreciation+3.1+2.3+1.0Net profit+2.2+1.4+0.2Net profit per share, SEK+0.039+0.025+0.004Cashflow+1.7+1.1+0.7Cash…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – September 2022

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN  202220222021MSEKKvartal 3Kvartal 2Kvartal 3Omsättning (från försäljning)5.75.53.4Rörelseresultat före avskrivningar+3.1+2.3+1.0Nettoresultat+2.2+1.4+0.2Nettoresultat per aktie, SEK+0.039+0.025+0.004Kassaflöde+1.7+1.1+0.7Koncernens…

AVTECH Sweden AB (publ) Interim Report January – September 2021

, , , , , , ,
       KEY FIGURES AND EVENTS 2021 2021 2020 MSEK Quarter 3 Quarter 2 Quarter 3 Net turnover 3.4 2.7 2.7 Operating profit before depreciation +1.0 +1.0 -0.2 Net…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – September 2021

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER 2021 2021 2020 MSEK Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 3 Omsättning (från försäljning) 3.4 2.7 2.7 Rörelseresultat före avskrivningar +1.0 +1.0 -0.2 Nettoresultat +0.2 +0.3 -0.6 Nettoresultat…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – September 2020

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS  2020 2020 2019 MSEK Quarter 3 Quarter 2 Quarter 3 Net turnover 2.7 3.3 4.0 Operating profit before depreciation -0.2 +0.7 +1.5 Net profit -0.6 +0.3 +0.6 Net…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – September 2020

, , , , , , ,
  NYCKELTAL OCH HÄNDELSER   2020 2020 2019 MSEK Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 3 Omsättning 2.7 3.3 4.0 Rörelseresultat före avskrivningar -0.2 +0.7 +1.5 Nettoresultat -0.6 +0.3 +0.6 Nettoresultat…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.0(3,1). Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2019 var MSEK +1,5 (+1,0) Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – September 2019

, , , , , , ,
AVTECH Group's sales for the third quarter of 2019 amounted to MSEK 4.0 (3.1). Operating profit before depreciation for the third quarter of 2019 was MSEK +1.5 (+1.0) Net profit for the third quarter of 2019 amounted to MSEK…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – September 2018

, , , , , , ,
AVTECH Group's turnover for the third quarter of 2018 amounted to MSEK 3,1 (2,7). Operating profit before depreciation for the third quarter of 2018 was MSEK 1,0 (0,5) and for the nine-month period MSEK 1,5 (1,0). Net profit for the third…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2018 uppgick till MSEK 3,1 (2,7) Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2018 var MSEK 1,0 (0,5) och för niomånadersperioden MSEK 1,5 (1,0). Nettoresultatet…