Kommuniké från extra bolagsstämma i AVTECH

, , , , , , ,
Extra bolagsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 28 september 2023 fattade följande beslut: att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara tre (3) ordinarie och en (1) suppleantatt…

Kallelse till extra bolagsstämma 2023 i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2023 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämmanAktieägare…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2023

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN  202320232022MSEKKvartal 2Kvartal 1Kvartal 2Omsättning (från försäljning)6.65.75.5Rörelseresultat före avskrivningar+3.2+2.5+2.3Nettoresultat+2.1+1.4+1.4Nettoresultat per aktie, SEK+0.037+0.026+0.025Kassaflöde+2.6+1.0+1.1Koncernens…

Volotea väljer Aventus vindupplänkstjänst efter framgångsrik utvärdering

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) och Volotea Airlines har idag ingått ett 2-årigt avtal för AVTECHs Aventus vindupplänkstjänst, med startdatum den 5 augusti 2023 och ett förväntat totalt värde i intervallet 1.1 till 1.9 MSEK beroende på flottans…

Styrelsen i AVTECH utser tillförordnad styrelseordförande

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) har idag utsett Ingvar Zöögling som tillförordnad styrelseordförande. Ingvar är före detta advokat och drev under närmare 35 år advokatverksamhet i Stockholm. Ingvar har suttit i AVTECH’s…

AVTECHs styrelseordförande Bo Redeborn har avlidit

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) meddelar idag med stor sorg att vår mycket uppskattade styrelseordförande och vän Bo Redeborn hastigt och oväntat avlidit efter en kort tids sjukdom. Bo har med sin unika förmåga att lyssna in och…

AVTECH offentliggör nyckeltal för andra kvartalet 2023

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal relevanta nyckeltal för det andra kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6,6 (5,5), jämfört med motsvarande period 2022 och resulterade i en EBITDA för perioden…

Volaris fortsätter AVTECHs ClearPath och Aventus tjänster efter lyckad utvärdering

, , , ,
Efter en lyckad tre-månaders utvärderingsperiod har Volaris valt att fortsätta med AVTECHs ClearPath och Aventus flygoptimeringstjänster. Detta sker i enlighet med redan kommunicerat treårsavtal som påbörjades i slutet av mars 2023 och…

AVTECH tillkännager serviceförlängning av Aventus Enroute och Descent Winds för Southwest Airlines

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) tillkännager en treårig kontraktsförlängning med Dallas, Texas-baserade Southwest Airlines® för Aventus Enroute och Descent Winds-tjänsten. Serviceavtalet förlängs till slutet av juni 2026 med ett förväntat…

Kommuniké från årsstämman i AVTECH

, , , , , , ,
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 11 maj 2023 fattade följande beslut: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022.att samtliga till årsstämmans förfogande…