AVTECH offentliggör nyckeltal för andra kvartalet 2023

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal relevanta nyckeltal för det andra kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6,6 (5,5), jämfört med motsvarande period 2022 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +3,2 (+2,3) och ett nettoresultat om MSEK +2,1 (+1.4). Periodens kassaflöde uppgick till MSEK +2,6 (+1.1).

Nyckeltal för kvartalet

  2023 2023 2022
MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2
Nettoomsättning (från försäljning) 6.6 5.7 5.5
Rörelseresultat före avskrivningar +3.2 +2.5 +2.3
Nettoresultat +2.1 +1.4 +1.4
Nettoresultat per aktie, SEK +0.037 +0.026 +0.025
Kassaflöde +2.6 +1.0 +1.1
Koncernens Likvida medel 18.2 15.7 10.8
Eget kapital 34.7 32.6 27.2
Eget kapital per aktie, SEK 0.61 0.58 0.48
Koncernens Soliditet, % 91.7% 90.8% 90.6%

För halvåret 2023 blev därmed nettoomsättningen MSEK 12,4 (9,9) och nettoresultatet MSEK +3,5
(+2,1), jämfört med halvåret 2022.

”AVTECH befinner sig i ett fantastiskt läge för tillväxt. Vi har en låg kostnadsprofil, ökande omsättning och är lönsamma med ett positivt kassaflöde. Dessutom har vi ett attraktivt tjänsteerbjudande som ökar våra kunders effektivitet. Ökat flygande, kostnadsmedvetenhet och ett ökande fokus på miljö gör kombinationen av Aventus och ClearPath mycket intressant för våra kunder. Det senaste beviset för detta är det Mexikobaserade flygbolaget Volaris som efter en lyckad testperiod nyligen valde att fortsätta med Aventus och ClearPath. Volaris presenterar dessutom sina resultat och positiva erfarenheter inför andra flygbolag på nästkommande flight operations mässa i Miami i september. Varje nytt kontrakt föranleds oftast av ett lyckat test och trots att våra tjänster är enkla att komma i gång med tar det ofta lite tid att passa in denna aktivitet i flygbolagens planering. Testperioder med flera större flygbolag är redan på gång att starta under hösten. Under kommande kvartal förväntar vi oss ytterligare flygbolag som beslutar sig för tester samt att flertalet av dessa resulterar i fortsatta kontrakt”, sade David Rytter, VD.

”Vi konstaterar återigen att nettoresultatet för det första halvåret 2023 är vårt hittills bästa och trenden tycks peka i fortsatt positiv riktning med flera flygbolag i pipeline för tester av våra tjänster efter sommaren.”, sade Bo Redeborn, styrelseordförande.

Den fullständiga delårsrapporten för det andra kvartalet offentliggörs som planerat den 25 augusti 2023.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish