AVTECHs styrelseordförande Bo Redeborn har avlidit

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) meddelar idag med stor sorg att vår mycket uppskattade styrelseordförande och vän Bo Redeborn hastigt och oväntat avlidit efter en kort tids sjukdom.

Bo har med sin unika förmåga att lyssna in och agera, framgångsrikt lett AVTECHs utveckling under en mycket intensiv period. Med sin mångsidiga erfarenhet och sitt stora kontaktnät har han starkt bidragit till att AVTECH nu har en mycket solid grund för en framtida tillväxt och lönsamhet.

Bo kommer att vara mycket saknad av AVTECHs styrelse och ledning och våra tankar går idag i första hand till hans familj.

Avseende de förändringar det inträffade medför i AVTECHs styrelse återkommer bolaget efter det att styrelsen har haft möjlighet att sammanträda.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser.