Volaris fortsätter AVTECHs ClearPath och Aventus tjänster efter lyckad utvärdering

Efter en lyckad tre-månaders utvärderingsperiod har Volaris valt att fortsätta med AVTECHs ClearPath och Aventus flygoptimeringstjänster.

Detta sker i enlighet med redan kommunicerat treårsavtal som påbörjades i slutet av mars 2023 och som har ett förväntat totalvärde i intervallet 8 till 14 MSEK, beroende på antal flygplan och USD-valutakurs.

ClearPath- och Aventus-tjänsterna, som båda använder toppmoderna högupplösta flygväderprognoser från UK Met Office, levererar exakt och skräddarsytt taktiskt beslutsstöd för Volaris piloter för att förbättra effektiviteten för varje enskild flygning. Genom att ge sina flygbesättningar senaste väderdata och vägledning om de mest effektiva flyghöjderna kan Volaris signifikant minska sina totala koldioxidutsläpp. Detta leder till förbättrat flygutförande och effektivitet, ökad situationsmedvetenhet och minskad arbetsbelastning för piloterna.

”Att få Volaris godkännande efter utvärderingsperioden är ytterligare ett bevis på kvaliteten och effektiviteten i AVTECHs flygoptimeringstjänster. Vi är glada över att kunna stödja Volaris med verktyg som bevisligen bidrar till en förbättrad effektivitet, säkerhet och punktlighet för varje flygning och ser nu fram emot att fortsätta detta samarbete långsiktigt.", säger David Rytter, AVTECHs VD.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish

Om ClearPath

ClearPath är det senaste tillskottet i AVTECHs tjänsteerbjudande. Tjänsten ger en optimal flygprofil för varje enskild flygning i realtid. Beräkningen av den optimala flygbanan är helautomatisk och baseras på en kombination av faktiska flygplansprestandadata och skräddarsytt högupplöst väder från Met Office UK. Detta ger piloterna ett taktiskt beslutsstöd för att genomföra varje flygning mer effektivt, vilket resulterar i upp till 3% genomsnittlig minskning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. ClearPath levereras som en tjänst som inte kräver några investeringar i flygplanshårdvara vilket gör det möjligt för flygbolag att testa den gratis i sin verksamhet.

Om Aventus

Aventus Enroute Winds är en integrerad del av AVTECHs Aventus full-flight-tjänsteerbjudande, som även inkluderar climb- och descent-komponenter. Aventus är ett unikt och patenterat system som möjliggör korrekt vindinformation och 4D-flygbanor, genom att använda den bästa atmosfäriska modelleringen för att skapa vinddatapaket för de olika delarna av en flygning. Datapaketen länkas upp i realtid till flygplanet för att göra det möjligt för den inbyggda flygdatorn (FMC) att exakt beräkna en flygprofil och ankomsttider till varje enskild ruttpunkt. Aventus-lösningen är miljövänlig eftersom den gör det möjligt för flygplan att flyga effektivare RNP-inflygningar och resulterar i omedelbara besparingar av flygbränsle och CO2. Tjänsten är också absolut nödvändig för framtida tidsstyrda flygoperationer, ett område där Aventus ger ännu större övergripande miljö- och driftsfördelar. Tidsstyrning kommer att öka effektiviteten och punktligheten för enskilda flygningar och för lufttransportsystemet.

About Volaris

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (“Volaris”), is an ultra-low-cost carrier, with point-to-point operations, serving Mexico, the United States, Central and South America. Since the beginning of operations in March 2006, Volaris has increased its routes from 5 to more than 200 and its fleet from 4 to 119 aircraft. Volaris offers more than 550 daily flight segments on routes that connect 43 cities in Mexico and 28 cities in the United States, Central and South America with the youngest fleet in Mexico. Volaris targets passengers who are visiting friends and relatives, cost-conscious business and leisure travelers in Mexico, the United States, Central and South America. Volaris has received the ESR Award for Social Corporate Responsibility for eleven consecutive years.

Volaris offers low base fares to build its market, providing quality service and extensive customer choice. By adopting an ultra-low-cost business model, Volaris is able to provide a broader range of flights and make air travel more accessible, which contributes to the democratization of aviation and generates social and economic value in the countries where it operates.

The company is strongly committed to sustainable development and to ensure that its ultra-low-cost aviation business generates long-term value for its stakeholders.