Styrelsen i AVTECH utser tillförordnad styrelseordförande

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) har idag utsett Ingvar Zöögling som tillförordnad styrelseordförande. Ingvar är före detta advokat och drev under närmare 35 år advokatverksamhet i Stockholm. Ingvar har suttit i AVTECH’s styrelse sedan 2008.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish