Styrelsen i AVTECH utser tillförordnad styrelseordförande

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) har idag utsett Ingvar Zöögling som tillförordnad styrelseordförande. Ingvar är före detta advokat och drev under närmare 35 år advokatverksamhet i Stockholm. Ingvar har suttit i AVTECH’s…

The Board of Directors of AVTECH appoints acting Chairman of the Board

, , , , , ,
The Board of Directors of AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH") has today appointed Ingvar Zöögling as acting Chairman of the Board. Ingvar is a former lawyer and ran a law practice in Stockholm for almost 35 years. Ingvar has been…

AVTECH offentliggör nyckeltal för andra kvartalet 2023

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal relevanta nyckeltal för det andra kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6,6 (5,5), jämfört med motsvarande period 2022 och resulterade i en EBITDA för perioden…

AVTECH publishes key figures for the second quarter of 2023

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH") today publishes a few relevant key figures for the second quarter of 2023. Net sales amounted to MSEK 6.6 (5.5), compared to the corresponding period in 2022 and resulted in an EBITDA for the period…

Volaris fortsätter AVTECHs ClearPath och Aventus tjänster efter lyckad utvärdering

, , , ,
Efter en lyckad tre-månaders utvärderingsperiod har Volaris valt att fortsätta med AVTECHs ClearPath och Aventus flygoptimeringstjänster. Detta sker i enlighet med redan kommunicerat treårsavtal som påbörjades i slutet av mars 2023 och…

Volaris continues AVTECH’s ClearPath and Aventus services after successful evaluation

, , , ,
After a successful three-month evaluation period, Volaris has decided to continue with AVTECH's ClearPath and Aventus flight optimization services. This is in accordance with the already communicated three-year agreement that began at…

AVTECHs VD David Rytter presenterar på Redeye Profitable Microcap Growth Companies.

, , , ,
Den 29 mars kl: 10:05 presenterar AVTECHs VD, David Rytter, den senaste utvecklingen i bolaget. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/events/870288/redeye-theme-profitable-microcap-growth-companies där reprisen…

AVTECHs CEO, David Rytter, presents at Redeye Profitable Microcap Growth Companies.

, , , ,
On March 29 at 10:05 a.m., AVTECH's CEO, David Rytter, will present the latest developments in the company. The presentation will be broadcast live and can be followed at https://www.redeye.se/events/870288/redeye-theme-profitable-microcap-growth-companies…

AVTECH publishes key figures for the fourth quarter of 2022

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH") today publishes a few preliminary key figures for the fourth quarter of 2022. Net sales amounted to MSEK 5.7 (3.6), compared to the corresponding quarter in 2021 and resulted in an EBITDA for the…

AVTECH offentliggör nyckeltal för fjärde kvartalet 2022

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal preliminära nyckeltal för det fjärde kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 5.7 (3.6), jämfört med motsvarande kvartal 2021 och resulterade i en EBITDA för…