Kommuniké från extra bolagsstämma i AVTECH

, , , , , , ,
Extra bolagsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 28 september 2023 fattade följande beslut: att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara tre (3) ordinarie och en (1) suppleantatt…

Bulletin from the Extraordinary General Meeting in AVTECH

, , , , , , ,
The Extraordinary General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, held on September 28, 2023, resolved as follows: that the number of Board members elected by the Extraordinary General Meeting shall be three (3). The number…

Kallelse till extra bolagsstämma 2023 i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2023 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämmanAktieägare…

Notice to attend the Extraordinary General Meeting 2023 in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ), reg. no. 556568-3108, (the "Company") is hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Thursday, September 28, 2023, at 10:00 am in Kista Science Tower, Färögatan 33 in Kista. Registration…

Volotea väljer Aventus vindupplänkstjänst efter framgångsrik utvärdering

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) och Volotea Airlines har idag ingått ett 2-årigt avtal för AVTECHs Aventus vindupplänkstjänst, med startdatum den 5 augusti 2023 och ett förväntat totalt värde i intervallet 1.1 till 1.9 MSEK beroende på flottans…

Volotea selects Aventus wind uplink service after successful evaluation

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) and Volotea Airlines have today entered into a 2-year agreement for AVTECHs Aventus wind uplink service, with a start date of August 5, 2023 and an expected total value in the range of 1.1 to 1.9 MSEK dependent on fleet…

Styrelsen i AVTECH utser tillförordnad styrelseordförande

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) har idag utsett Ingvar Zöögling som tillförordnad styrelseordförande. Ingvar är före detta advokat och drev under närmare 35 år advokatverksamhet i Stockholm. Ingvar har suttit i AVTECH’s…

The Board of Directors of AVTECH appoints acting Chairman of the Board

, , , , , ,
The Board of Directors of AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH") has today appointed Ingvar Zöögling as acting Chairman of the Board. Ingvar is a former lawyer and ran a law practice in Stockholm for almost 35 years. Ingvar has been…

AVTECHs styrelseordförande Bo Redeborn har avlidit

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) meddelar idag med stor sorg att vår mycket uppskattade styrelseordförande och vän Bo Redeborn hastigt och oväntat avlidit efter en kort tids sjukdom. Bo har med sin unika förmåga att lyssna in och…

AVTECH’s Chairman of the Board Bo Redeborn has passed away

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH") today announces with great sadness that our much appreciated Chairman of the Board and friend Bo Redeborn has passed away suddenly and unexpectedly after a short period of illness. With his unique…