Kommuniké från extra bolagsstämma i AVTECH

, , , , , , ,
Extra bolagsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 28 september 2023 fattade följande beslut: att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara tre (3) ordinarie och en (1) suppleantatt…

Bulletin from the Extraordinary General Meeting in AVTECH

, , , , , , ,
The Extraordinary General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, held on September 28, 2023, resolved as follows: that the number of Board members elected by the Extraordinary General Meeting shall be three (3). The number…

Bulletin from the Annual General Meeting in AVTECH

, , , , , , ,
The Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, held on May 11, 2023, resolved as follows: to adopt the Company's income statement and balance sheet for the financial year 2022.that all funds at the disposal…

Kommuniké från årsstämman i AVTECH

, , , , , , ,
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 11 maj 2023 fattade följande beslut: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022.att samtliga till årsstämmans förfogande…

Kommuniké från årsstämman i AVTECH

, , , , , , ,
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 19 maj 2022 fattade följande beslut: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021. att samtliga…

Kommuniké från årsstämman i AVTECH

, , , , , , ,
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 20 maj 2021 genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen 22 § (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 8 maj 2020 beslutades:

, , , , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 22 maj 2019 beslutades:

, , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (“Bolaget”) den 24 maj 2018  beslutades:

, , , , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 15 maj 2017 beslutades: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. att bevilja styrelsen och Verkställande…