Kommuniké från extra bolagsstämma i AVTECH

, , , , , , ,
Extra bolagsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 28 september 2023 fattade följande beslut: att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara tre (3) ordinarie och en (1) suppleantatt…

Bulletin from the Extraordinary General Meeting in AVTECH

, , , , , , ,
The Extraordinary General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, held on September 28, 2023, resolved as follows: that the number of Board members elected by the Extraordinary General Meeting shall be three (3). The number…

Kallelse till extra bolagsstämma 2023 i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2023 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämmanAktieägare…

Notice to attend the Extraordinary General Meeting 2023 in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ), reg. no. 556568-3108, (the "Company") is hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Thursday, September 28, 2023, at 10:00 am in Kista Science Tower, Färögatan 33 in Kista. Registration…

Bulletin from the Annual General Meeting in AVTECH

, , , , , , ,
The Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, held on May 11, 2023, resolved as follows: to adopt the Company's income statement and balance sheet for the financial year 2022.that all funds at the disposal…

Kommuniké från årsstämman i AVTECH

, , , , , , ,
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 11 maj 2023 fattade följande beslut: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022.att samtliga till årsstämmans förfogande…

Notice to attend the Annual General Meeting 2023 in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ), reg. no. 556568-3108, (the "Company") is hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday, May 11, 2023, at 10:00 am in Kista Science Tower, Färögatan 33 in Kista. Registration…

Kallelse till årsstämma 2023 i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämmanAktieägare…

Kommuniké från årsstämman i AVTECH

, , , , , , ,
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 19 maj 2022 fattade följande beslut: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021. att samtliga…

Kallelse till årsstämma 2022 i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare…