AVTECH’s preferential rights issue is fully subscribed

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”) has successfully completed a public preferential rights issue of shares of class B, through which the Company receives mSEK 17,6 less implementation costs. The issue provides AVTECH…

AVTECH:s företrädesemission fulltecknad

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 17,6 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs…

Avtech PREF noteras inofficiellt den 21 december 2012

, , , , , ,
Mangold startar handel i Avtechs preferensaktie.VärdepappersdataBolag: AVTECH Sweden ABVärdepapper: Avtech PREFSymbol: AVT-PREFISIN: SE0004870541Antal: 8.159 st (plus 9.661.688 A-aktier som inte är noterade och 3.148.073 B-aktier som handlas…

AVTECHs preferensaktier listas på Mangoldlistan

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ):s (”AVTECH”) preferensaktier kommer att listas på Mangold Fondkommissions lista för onoterade aktier, Mangoldlistan, under kortnamnet AVT PREF. Första dag för handel beräknas till den 21 december 2012. Handel…

AVTECH’s preference shares are listed on the Mangold list

, , , , , ,
The preference shares of AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) will be listed on Mangold Fondkommission’s (“Mangold’s”) marketplace for unquoted shares, the Mangold list, using the ticker AVT PREF. The first date of trade is expected…

AVTECH Sweden AB on First North and shares rise 16,7% in first day of trading

, , , , , ,
As the first company to be admitted to trading on NASDAQ OMX First North in 2012, AVTECH Sweden AB successfully commenced trading its shares on First North in Stockholm on Monday.AVTECH Sweden representatives, David Alvord, CEO, Chris Fehrling…

AVTECH Sweden AB approved for listing on NASDAQ OMX First North – trading begins on 20th February.

, , , , , ,
NASDAQ OMX has approved AVTECH Sweden AB (publ) for listing on First North. First day of trading on First North will be Monday 20 February 2012.The company’s trading symbol on NASDAQ OMX First North will be AVT B and ISIN-code SE0004270445.…