Change of ownership in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Holders of unlisted A-shares in AVTECH acquire A-shares from former board memberLars Lindberg, former board member of AVTECH Sweden AB (publ), sells his entire holding of A-shares totaling 2,126,683, corresponding to approximately 3.8% of the…

Ägarförändring i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Innehavare av onoterade A-aktier i AVTECH förvärvar A-aktier av tidigare styrelsemedlemLars Lindberg, tidigare styrelseledamot i AVTECH Sweden AB (publ), säljer hela sitt innehav av A-aktier på totalt 2.126.683 st motsvarande ca 3,8% av…

Styrelsemedlemmar, nyckelpersoner och andra intressenter i AVTECH förvärvar A-aktier från huvudägare

, , , , , ,
Lars Lindberg, huvudägare och styrelseledamot i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget” eller ”AVTECH”), säljer sammanlagt 1 200 000 A-aktier till ett pris om 3,00 kronor per aktie till andra befintliga större aktieägare, styrelseledamöter…

The Board of Directors of AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH” or “The Company”)  today communicates the following business update:

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB starts SIGMA service delivery to BRA - Braathens Regional Airlines  BRA - Braathens Regional Airlines, Sweden's largest regional airline operator, has chosen AVTECH, as previously communicated, as partner for its ongoing…

AVTECH´s störste A-aktieägare genomför internhandel med A-aktier

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”, ”Bolaget”) informerar idag om en genomförd internhandel inom styrelsen avseende Bolagets A-aktier.Bolagets störste A-aktieägare Lars GV Lindberg har idag överlåtit 183 000 A-aktier till Bolagets…

Listningen av AVTECH’s preferensaktie på Mangoldlistan upphör

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att listningen av Bolagets preferensaktier på Mangoldlistan kommer att upphöra med sista handelsdag den 5 augusti 2015, inför den på bolagsstämman 2015 beslutade…

AVTECH offentliggör förändringar i A-aktieägande

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”, ”Bolaget”) offentliggör idag att Lars GV Lindberg, huvudägare och styrelseordförande i AVTECH samt Christer Staaf, Verkställande Direktör i AVTECH, har avyttrat A-aktier i Bolaget…

AVTECH tilldelas en varning av Börsens Disciplinnämnd

, , , , , ,
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") tillkännager idag att Bolaget tilldelats en varning av Börsens Disciplinnämnd (”Disciplinnämnden”) relaterat till informationsgivningen i samband med det…

AVTECH:s styrelse föreslår återupptagna preferensaktieutdelningar

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) har beslutat att inför kommande bolagsstämma den 9 juni 2014 föreslå för bolagsstämman att beslut tas om att återuppta de kvartalsvisa preferensaktieutdelningar…

AVTECH’s Board proposes resumed dividends on preference shares

, , , , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”) has decided, ahead of the upcoming Annual General Meeting (”AGM”) on June 9 2014, to propose to the AGM to resume the quarterly dividends on the Company’s preference…