Avtech PREF noteras inofficiellt den 21 december 2012

Mangold startar handel i Avtechs preferensaktie.

Värdepappersdata

Bolag: AVTECH Sweden AB

Värdepapper: Avtech PREF

Symbol: AVT-PREF

ISIN: SE0004870541

Antal: 8.159 st (plus 9.661.688 A-aktier som inte är noterade och 3.148.073 B-aktier som handlas på First North)

Handelspost: 1 st

Sponsor: Mangold

Stockholm den 21 december 2012

För ytterligare information:
Thomas Lindgren, beQuoted, 08-692 21 90, thomas.lindgren@beQuoted.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
OTC agenda 2012-12-20.doc – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9135

Om beQuoted
beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier. Målgrupperna är investerare, aktierådgivare, nyhetsbyråer och finansiell press. Kunderna är banker, informationsdistributörer, samt noterade företag som genom Investor relations vill förbättra servicen till sina investerare. Webbplatsen heter www.beQuoted.com