AVTECHs preferensaktier listas på Mangoldlistan

AVTECH Sweden AB (publ):s (”AVTECH”) preferensaktier kommer att listas på Mangold Fondkommissions lista för onoterade aktier, Mangoldlistan, under kortnamnet AVT PREF.

Första dag för handel beräknas till den 21 december 2012.

Handel på Mangoldlistan
Investerare som önskar att handla i aktier på Mangoldlistan ombeds registrera sina köp- eller säljorder via sin bank eller sitt värdepappersinstitut, som i sin tur kontaktar Mangold Fondkommissions handlarbord.

Mer information om Mangoldlistan finns på Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se under fliken Mangoldlistan.

Viktig information
Beräknad första dag för handel: 21 december 2012
Kortnamn: AVT PREF
Totalt antal preferensaktier: 8 159 st
ISIN-kod: SE0004870541
Handelspost:1 aktie

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO/Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 80
E-mail: david.alvord@avtech.aero /
jonas.saric@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.