Ägarförändring i AVTECH Sweden AB (publ)

Innehavare av onoterade A-aktier i AVTECH förvärvar A-aktier av tidigare styrelsemedlem

Lars Lindberg, tidigare styrelseledamot i AVTECH Sweden AB (publ), säljer hela sitt innehav av A-aktier på totalt 2.126.683 st motsvarande ca 3,8% av kapitalet och 16,9% av rösterna. Köpare är övriga styrelsemedlemmar i AVTECH, huvudparten av återstående A-aktieinnehavare samt företagets VD, David Rytter.

”Det är tillfredställande att så många långsiktiga ägare är intresserade att öka sitt ägarskap i tider då vi alla är pressade av pandemin.”, säger Bo Redeborn, Styrelseordförande.

 

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 november 2020 kl 16:00 CET.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish#content

 

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktorer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.