AVTECH Sweden AB (publ) Intermin Report January – June 2023

, , , , , , ,
FINANCIAL KEY FIGURES FOR THE PERIOD  202320232022MSEKQuarter 2Quarter 1Quarter 2Net sales6.65.75.5Operating earnings before depreciation+3.2+2.5+2.3Net earnings+2.1+1.4+1.4Net earnings per share, SEK+0.037+0.026+0.025Cashflow+2.6+1.0+1.1Cash…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2023

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN  202320232022MSEKKvartal 2Kvartal 1Kvartal 2Omsättning (från försäljning)6.65.75.5Rörelseresultat före avskrivningar+3.2+2.5+2.3Nettoresultat+2.1+1.4+1.4Nettoresultat per aktie, SEK+0.037+0.026+0.025Kassaflöde+2.6+1.0+1.1Koncernens…

AVTECH Sweden AB Delårsrapport Januari – Juni 2022

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN 202220222021MSEKKvartal 2Kvartal 1Kvartal 2Omsättning5.54.52.7Rörelseresultat före avskrivningar+2.3+1.6+1.0Nettoresultat+1.4+0.7+0.3Nettoresultat per aktie, SEK+0.025+0.012+0.006Kassaflöde+1.1-0.5+1.3Koncernens…

AVTECH Sweden AB Interim Report January – June 2022

, , , , , , ,
FINANCIAL KEY FIGURES FOR THE PERIOD 202220212021MSEKQuarter 2Quarter 1Quarter 2Net turnover (sales)5.54.52.7Operating profit before depreciation+2.3+1.6+1.0Net profit+1.4+0.7+0.3Net profit per share, SEK+0.025+0.012+0.006Cash flow+1.1-0.5+1.3Cash…

AVTECH Sweden AB (publ) Interim Report January – June 2021

, , , , , , ,
2021 2021 2020 MSEK Quarter 2 Quarter 1 Quarter 2 Net turnover (from sales) 2.7 2.1 3.3 Operating profit before depreciation +1.0 -1.2 +0.7 Net profit +0.3 -2.0 +0.3 Net…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2021

, , , , , , ,
2021 2021 2020 MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2 Omsättning (från försäljning) 2.7 2.1 3.3 Rörelseresultat före avskrivningar +1.0 -1.2 +0.7 Nettoresultat +0.3 -2.0 +0.3 Nettoresultat…

AVTECH SWEDEN AB (publ) INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2020

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS 2020 2020 2019 MSEK Quarter 2 Quarter 1 Quarter 2 Net sales 3.3 4.0 3.8 Operating profit before depreciation +0.7 +0.3 +1.4 Net profit +0.3 +0.0 +0.5 Net…

AVTECH SWEDEN AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER 2020 2020 2019 MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2 Omsättning 3.3 4.0 3.8 Rörelseresultat före avskrivningar +0.7 +0.3 +1.4 Nettoresultat +0.3 +0.0 +0.5 Nettoresultat…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.0(3,3). Rörelseresultatet före avskrivningar för det andra kvartalet 2019 var MSEK +1,4 (+0,2) Nettoresultatet för det andra kvartalet 2019 uppgick till MSEK…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – June 2019

, , , , , , ,
AVTECH Group's turnover for the second quarter of 2019 amounted to MSEK 4.0 (3.3).   Operating profit before depreciation for the second quarter of 2019 was SEK +1.4 (+0.2). Net result for the second quarter of 2019 was SEK +0.5 (-0.9)…