AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2021

2021 2021 2020
MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2
Omsättning (från försäljning) 2.7 2.1 3.3
Rörelseresultat före avskrivningar +1.0 -1.2 +0.7
Nettoresultat +0.3 -2.0 +0.3
Nettoresultat per aktie, SEK +0.006 -0.035 +0.005
Kassaflöde +1.3 -4.3 +0.5
Koncernens Likvida medel 9.1 7.8 12.8
Eget kapital 24.8 24.5 28.8
Eget kapital per aktie, SEK 0.44 0.43 0.51
Koncernens Soliditet, % 91.5% 91.6% 91.6%

 

  • Omsättningen har under det andra kvartalet ökat fortsatt i samband med återhämtningen i flygtrafiken.

  • Positivt nettoresultat och kassaflöde för kvartalet.
  • Under perioden förhandlades och slöts avtal om en ettårig kontraktsförlängning av befintlig Aventus Descent Winds-tjänst med Dallasbaserade Southwest Airlines. Serviceavtalet förlängs därmed till slutet av juni 2022 med ett förväntat kontraktsvärde på mellan 5 och 10 MSEK, beroende på antal flygningar och USD-valutakurs. Vindupplänkningstjänsten Aventus NowCast Descent levererar idag mycket exakt och skräddarsydd vind- och temperaturinformation i realtid till alla Southwest Airlines flygplan och rutter. Detta leder till förbättrad flygplansautomation samtidigt som CO2-utsläpp och besättningens arbetsbelastning minskar under nedstigningsfasen av varje flygning. Användningen av optimala Aventus vinddata positionerar även Southwest väl inför fortsatta NextGen-initiativ. Genom optimering av flygprofilen beräknas tjänsten spara upp till 84 000 ton CO2 årligen i Southwests verksamhet. Detta är en viktig del av flygbolagets initiativ för att minska dess miljöpåverkan.
  • Ett nytt Aventus Enroute Winds avtal har under perioden utarbetats med Southwest, omfattande en 3-månaders utvärdering av tjänsten under hösten 2021. Avtalet inkluderar även kommersiella villkor för en option om fortsatt leverans efter testperioden. 

 
För mer information, vänligen kontakta

David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Denna information är sådan information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021, 08.30 CET. www.avtech.aero/press-release-swedish

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@redeye.se och telefon: 08-121 576 90.