Volotea väljer Aventus vindupplänkstjänst efter framgångsrik utvärdering

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) och Volotea Airlines har idag ingått ett 2-årigt avtal för AVTECHs Aventus vindupplänkstjänst, med startdatum den 5 augusti 2023 och ett förväntat totalt värde i intervallet 1.1 till 1.9 MSEK beroende på flottans…

Volotea selects Aventus wind uplink service after successful evaluation

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) and Volotea Airlines have today entered into a 2-year agreement for AVTECHs Aventus wind uplink service, with a start date of August 5, 2023 and an expected total value in the range of 1.1 to 1.9 MSEK dependent on fleet…

AVTECH offentliggör nyckeltal för andra kvartalet 2023

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal relevanta nyckeltal för det andra kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6,6 (5,5), jämfört med motsvarande period 2022 och resulterade i en EBITDA för perioden…

AVTECH publishes key figures for the second quarter of 2023

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH") today publishes a few relevant key figures for the second quarter of 2023. Net sales amounted to MSEK 6.6 (5.5), compared to the corresponding period in 2022 and resulted in an EBITDA for the period…

AVTECH tillkännager serviceförlängning av Aventus Enroute och Descent Winds för Southwest Airlines

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) tillkännager en treårig kontraktsförlängning med Dallas, Texas-baserade Southwest Airlines® för Aventus Enroute och Descent Winds-tjänsten. Serviceavtalet förlängs till slutet av juni 2026 med ett förväntat…

AVTECH announces Aventus Enroute and Descent Winds service extension for Southwest Airlines

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) announces a three-year contract extension with Dallas, Texas-based Southwest Airlines® for the Aventus Enroute and Descent Winds service. The service agreement is extended until the end of June 2026 with an expected…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2023

, , , , , , ,
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN 202320222022MSEKKvartal 1Kvartal 4Kvartal 1Omsättning (från försäljning)5.75.74.5Rörelseresultat före avskrivningar+2.5+2.8+1.6Nettoresultat+1.4+1.8+0.7Nettoresultat per aktie, SEK+0.026+0.032+0.012Kassaflöde+1.0+2.2-0.5Koncernens…

AVTECH Sweden AB (publ) Intermin Report January – March 2023

, , , , , , ,
FINANCIAL KEY FIGURES FOR THE PERIOD 202320222022MSEKQuarter 1Quarter 4Quarter 1Net sales5.75.74.5Operating earnings before depreciation+2.5+2.8+1.6Net earnings+1.4+1.8+0.7Net earnings per share, SEK+0.026+0.032+0.012Cashflow+1.0+2.2-0.5Cash…

AVTECH and Volaris enters agreement for ClearPath and Aventus services

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) and Mexico based airline Volaris have today entered into a 3-year agreement covering AVTECHs ClearPath and Aventus Winds services, with a target start date in March 2023. The agreement has an expected value in the range…

AVTECH och Volaris ingår avtal om ClearPath och Aventus tjänster

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) och Mexiko-baserade flygbolaget Volaris har idag ingått ett 3-årigt avtal omfattande AVTECHs ClearPath och Aventus tjänster med förväntad start i mars 2023. Avtalet har ett förväntat värde inom intervallet 8…