AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern

, , , , , ,
I den finansiella kalendern är publiceringen av delårsrapporten för januari – mars 2019 planerad att offentliggöras den 12 april 08:30. Det har beslutats att senarelägga offentliggörandet av rapporten till den 8 maj kl. 08.30. Ändringen…

AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern

, , , , , ,
I den finansiella kalendern är publiceringen av delårsrapporten för januari – september 2018 planerad att offentliggöras 16 oktober 08:30. Då internt arbete har försenats p.g.a. sjukdom har det beslutats att senarelägga offentliggörandet…

AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern

, , , , , ,
I den finansiella kalendern är publiceringen av delårsrapporten för januari – mars 2017 planerad att offentliggöras 14 april 08:30. Då denna dag är en helgdag i Sverige har det beslutats att senarelägga offentliggörandet av rapporten…