AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern

I den finansiella kalendern är publiceringen av delårsrapporten för januari – mars 2019 planerad att offentliggöras den 12 april 08:30. Det har beslutats att senarelägga offentliggörandet av rapporten till den 8 maj kl. 08.30. Ändringen från det tidigare aviserade datumet, görs av administrativa skäl.
   
   
För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, styrelsens ordförande, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
   
   
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl 16.30 CET.
   
   
Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se tel: 08-121 576 90, till Certified Adviser.