AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern

I den finansiella kalendern är publiceringen av delårsrapporten för januari – september 2018 planerad att offentliggöras 16 oktober 08:30. Då internt arbete har försenats p.g.a. sjukdom har det beslutats att senarelägga offentliggörandet av rapporten till 18 oktober kl. 08.30.

 
För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, styrelsens ordförande, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018 kl 12.30 CET.

 
Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.