AVTECH Sweden AB (publ) årsredovisning för 2022

AVTECH Sweden AB (publ)s årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig för nedladdning på https://old.avtech.aero/report

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, den 2023-04-20 kl 08:30 CET.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish