AVTECH’s riktade emission avslutad

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att den riktade emission av B-aktier som beslutades på extra bolagsstämma den 8 oktober 2014 nu har avslutats. 6 000 000 B-aktier emitterades till fem kvalificerade…

AVTECH genomför riktad nyemission av B-aktier

, , , , , , ,
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör att man har beslutat att föreslå för extra bolagsstämma att besluta om att genomföra en riktad nyemission av sex miljoner nya B-aktier i Bolaget om…

AVTECH implements a directed issue of B-shares

, , , , , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”) today announces that the Board has decided to propose to an Extra General Meeting of the Company to decide to implement a directed issue of six million new AVTECH B-shares…

AVTECH genomför riktad nyemission av B-aktier om 11,25 MSEK

, , , , , , ,
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en riktad nyemission av 5 625 000 B-aktier till en mindre grupp investerare. Teckningskursen om 2,00 SEK / B-aktie motsvarar den volymviktade genomsnittskursen…

AVTECH implements a directed issue of B-shares amounting to 11,25 mSEK

, , , , , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”) has today decided to implement a directed issue of 5 625 000 B-shares to a small group of investors. The subscription price of 2,00 SEK / share is equivalent to the volume-weighted…

AVTECH implements a public preferential share issue of B-shares amounting to 17.6 MSEK

, , , , , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”) has on September 2, 2013, based on an authorization granted by the Company’s Extra General Meeting on August 16, 2013, decided to implement a public preferential share…

AVTECH genomför företrädesemission av B-aktier om 17,6 MSEK

, , , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) har den 2 september 2013 beslutat att, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 16 augusti 2013, genomföra en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt…

AVTECH slutför företrädesemission och säkerställer kortfristig lånefinansiering

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) har under perioden mellan den 29 oktober 2012 och den 14 november 2012 genomfört en nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen tecknades…

AVTECH completes preferential share issue and secures short-term financing

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”) has between October 29 and November 14, 2012 implemented a share issue of preference shares with the preferential right to current share owners. The issue was subscribed to 38 percent,…

First day of preferential share issue subscription period in AVTECH and invitation to attend information meetings

, , , , , , ,
Today, October 29th, is the beginning of the subscription period for AVTECH’s issue of preferential shares. The subscription period runs until November 14th 2012.Existing shareholders will receive a teaser and a letter with information via…