AVTECH slutför företrädesemission och säkerställer kortfristig lånefinansiering

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) har under perioden mellan den 29 oktober 2012 och den 14 november 2012 genomfört en nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till cirka 38 procent, varav 11 procent med företrädesrätt och 27 procent utan företrädesrätt. Emissionen inbringade därmed cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader.

Antalet preferensaktier i AVTECH kommer genom företrädesemissionen att uppgå till 8 159 st. Aktiekapitalet kommer att öka med 815,90 SEK varefter det totala aktiekapitalet i AVTECH uppgår till 1 277 779,52 SEK. Då företrädesemissionen inte övertecknades kommer optionen att emittera ytterligare aktier inte att utnyttjas.

I samband med genomförandet av företrädesemissionen har Bolaget säkerställt tillkommande kortfristig lånefinansiering om ca 1,7 MSEK från ägarna. Lånefinansieringen syftar till att stärka AVTECHs likviditetssituation hänförligt till utfallet i företrädesemissionen. I syfte att säkerställa en långfristigt god finansiering samt en stärkt marknadsposition, undersöker också styrelsen möjligheterna till mer långfristiga finansieringslösningar.

För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO/Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 80
E-mail: david.alvord@avtech.aero/

jonas.saric@avtech.aero


OM AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.