AVTECH announces a prospectus in regards of the preferential share issue

, , , , , ,
On September 2 2013 the Board of AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”), supported by the authorization granted by the Extra General Meeting on August 16, 2013, decided to implement a public issue of B-shares with the preferential…

AVTECH offentliggör prospekt avseende företrädesemission

, , , , , ,
Den 2 september 2013 beslutade styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) att, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 16 augusti 2013, genomföra en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt…