Pressreleaser

28 Apr, 2023
Regulatory MAR Q1
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. www.avtech.aero/press-release-swedish För mer information, vänligen kontakta David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80Christina Zetterlund, Finanschef, + 46 (0) 8 544 104 80 Om...
20 Apr, 2023
Regulatory
AVTECH Sweden AB (publ)s årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig för nedladdning på https://old.avtech.aero/report Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, den 2023-04-20...
04 Apr, 2023
General meeting Regulatory
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som...
28 Mar, 2023
Den 29 mars kl: 10:05 presenterar AVTECHs VD, David Rytter, den senaste utvecklingen i bolaget. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/events/870288/redeye-theme-profitable-microcap-growth-companies där reprisen av presentationen kommer att finnas tillgänglig...
14 Mar, 2023
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) och Mexiko-baserade flygbolaget Volaris har idag ingått ett 3-årigt avtal omfattande AVTECHs ClearPath och Aventus tjänster med förväntad start i mars 2023. Avtalet har ett förväntat värde inom intervallet 8 till 14 MSEK, beroende på...
17 Feb, 2023
Regulatory Yearend
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. https://old.avtech.aero/press-release-swedish Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-17 08:30 CEST...
12 Jan, 2023
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal preliminära nyckeltal för det fjärde kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 5.7 (3.6), jämfört med motsvarande kvartal 2021 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +2.8 (+3.1)...
28 Oct, 2022
Regulatory MAR Q3
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. https://old.avtech.aero/press-release-swedish För mer information, vänligen kontakta David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80Christina Zetterlund, Finanschef, + 46 (0) 8 544...
26 Aug, 2022
Regulatory Q2
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. https://old.avtech.aero/press-release-swedish Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-26 08:30 CEST...
12 Jul, 2022
Regulatory MAR

Prenumerera på nyheter