AVTECH offentliggör nyckeltal för andra kvartalet 2022

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal relevanta nyckeltal för det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 5.5 (2.7), jämfört med motsvarande period 2021 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +2.3 (+1.0) och ett nettoresultat om MSEK +1.4 (+0.3). Periodens kassaflöde uppgick till MSEK +1.1 (+1.3).

Nyckeltal för kvartalet

  2022 2022 2021
MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2
Nettoomsättning (från försäljning) 5.5 4.5 2.7
Rörelseresultat före avskrivningar +2.3 +1.6 +1.0
Nettoresultat +1.4 +0.7 +0.3
Nettoresultat per aktie, SEK +0.025 +0.012 +0.006
Kassaflöde +1.1 -0.5 +1.3
Koncernens Likvida medel 10.8 9.7 9.1
Eget kapital 27.2 25.8 24.8
Eget kapital per aktie, SEK 0.48 0.46 0.44
Koncernens Soliditet, % 90.6% 91.1% 91.5%

För halvåret 2022 blev därmed nettoomsättningen MSEK 9.9 (4.8) och nettoresultatet MSEK +2.1 (-1.7), jämfört med halvåret 2021.

”Ökat flygande, en återkommande miljömedvetenhet och ett högt bränslepris gör nu kombinationen av Aventus och ClearPath mycket intressant. AVTECH befinner sig idag i ett bra läge för tillväxt efter pandemin. Vi har en låg kostnadsprofil och är redan lönsamma med ett positivt kassaflöde. Dessutom har vi ett attraktivt tjänsteerbjudande som ökar våra kunders effektivitet. Bevis för detta är flygbolaget Volotea som nyligen under en Flight Ops mässa i London presenterade sina positiva erfarenheter av vår ClearPath-tjänst, där ClearPath levererat en större faktisk besparing än de räknat med. Vi är nu i dialog med flera större flygbolag och en handfull har redan beslutat sig för tester med start nu under och efter sommaren. Varje nytt kontrakt föranleds alltid av ett lyckat test och trots att våra tjänster är enkla att komma i gång med tar det ofta lite tid att passa in denna aktivitet i flygbolagens planering. Vi förväntar oss ytterligare flygbolag som beslutar sig för tester i höst samt att flertalet av dessa resulterar i fortsatta kontrakt”, sade David Rytter, VD.

”Vi kan redan konstatera att nettoresultatet för det första halvåret 2022 är vårt hittills bästa och trenden tycks peka i fortsatt positiv riktning nu när flera flygbolag redan anmält sig för tester av våra tjänster efter sommaren. En fortsatt positiv resultatutveckling öppnar upp för möjligheter till utdelning för våra aktieägare.”, sade Bo Redeborn, styrelseordförande.

Den fullständiga delårsrapporten för det andra kvartalet offentliggörs som planerat den 26 augusti 2022.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish