UNIK APP MED AVANCERAD VÄDERINFORMATION HJÄLPER FLYGBOLAG UNDVIKA SVÅRT VÄDER, MINSKA BRÄNSLEKOSTNADER SAMT FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN

AVTECH SWEDEN AB (publ), Stockholm, 26 juni 2018 – AVTECH Sweden AB släppte nyligen Aventus SIGMA APP v 1.0 för surfplatta. Aventus SIGMA-tjänsten tar emot väderdata från Met Office (UK) som förutser turbulens med den mest exakta precisionen på marknaden. Met Office-modellerna tittar på varje 10 km, över hela världen (jämfört med standard 140 km).

Aventus SIGMA är AVTECH’s senaste applikation för flygmarknaden. Piloten ges redan på marken en tydlig bild av bl.a. turbulens, isbildning och vulkanaska längs färdvägen.
Systemet tillåter att informationen uppdateras i realtid under flygning och ger därmed flygbesättningen väderinformation som t ex turbulens. Med tillgång till de mest avancerade prognoser om turbulens, isbildning, avgångs- och ankomstväder ges piloterna nu möjlighet att enkelt fatta beslut för att undvika potentiellt farliga väderområden.

"Återkoppling från aktiva piloter under vår testning visar att både noggrannhet i väderprognoserna och designfunktionerna är utmärkta", säger Niklaes Persson, chef för FoU, AVTECH. "Ännu viktigare är att piloter kan ange rutt- och flyginformation om hans eller hennes specifika flyg och sedan få den mest exakta vind- och turbulensinformationen som finns tillgänglig i världen."

Aventus tjänster – inklusive den nya SIGMA APP’en för surfplatta

  • Aventus SIGMA – Avancerad vädertjänst som i realtid informerar flygbesättningar om signifikant väder (isbildning, turbulens, vulkanaska, etc.).
  • Aventus SIGMA APP -iOS APP ger en grafisk presentation av dels potentiellt farligt väder dels vind- och temperaturdata längs flygrutten
  • Aventus NowCast – världsledande vindupplänkstjänst för uppkopplade flygplan – Medför minskad bränsleförbrukning och minskat CO2 utsläpp.

SIGMA APPen kan antingen användas tillsammans med Aventus Services eller som en fristående applikation.

För mer information – Vänligen kontakta

Denna information är sådan information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08:00 den 26 juni 2018.

Christer Fehrling, Managing Director, +46 (0) 8 544 104 80
Niklaes Persson, Business Unit Director R&D +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ) www.avtech.aero
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.