AVTECH och Met Office har signerat exklusivt 3-årskontrakt för leveranser och marknadsföring av världsunik 10KM baserad prognosmodell för flygväder

AVTECH Sweden AB (“AVTECH”) och Met Office, Storbritanniens Nationella Väderlekstjänst, (”The Met Office”), informerar idag om ett ingånget 3-årigt samarbetsavtal mellan de båda företagen. Met Office skall leverera väderdata från den unika 10KM baserade “High Resolution Weather” till alla AVTECH’s väderrelaterade tjänster och produkter.

Under detta nya kontrakt har AVTECH en exklusiv tillgång till ett gemensamt utvecklat API-gränssnitt som skapar möjligheter för användare av AVTECH’s produkter att erhålla den mest detaljerade och korrekta väderprognos som finns tillgänglig för kommersiellt bruk.

”Vi är oerhört nöjda med att få fördjupa vårt redan etablerade samarbete med Met Office,” säger AVTECH’s VD Christer Fehrling. ”AVTECH har genomfört en omfattande studie av kvaliteten av olika väderrelaterade prognoser som används inom flyget. Mer än 50.000 flygningar har ingått i analyserna. Det framgår tydligt att Met Office’s 10KM-baserade vädergrid, jämfört med den gällande standarden inom flyget på 140KM, ger en reduktion av vind- och temperaturfel på mer än 50%. Med en 10KM vädergrid som bas kan vi bevisligen erbjuda flygmarknaden de mest noggranna och realistiska flygväderprognoser som finns tillgängliga idag. Tack vare vår exklusiva tillgång, genom vårt API-gränssnitt, direkt till Met Office’s 10KM vädermodell, kan AVTECH och Met Office nu fortsätta att leverera kvalitetsmässigt unika lösningar som ger piloter och övriga användare inom flygindustrin möjligheter att förbättra såväl säkerhet som effektivitet,” fortsätter han.

Emma Connett, Transport Business Manager inom Met Office, säger, “Vi är oerhört glada över att kunna fortsätta och vidareutveckla vårt samarbete med AVTECH. Tillsammans ser vi fram emot att succesivt förbättra och vidareutveckla området väderprognoser för flygindustrin. Då vi ser att flygindustrin söker ökad effektivitet och operativa förbättringar i sin verksamhet, kan vi notera ett ökande intresse och behov för vår högupplösta väderdata, överförd punktligt och direkt in i cockpit".  

AVTECH använder numera Met Office’s 10KM-baserade väderprognos i sina Aventus-produkter NowCast™ och SIGMA", som vänder sig primärt till olika flygbolag.

Vid sidan av nuvarande produkterbjudanden till marknaden, är ytterligare produkter under framtagning. Dessa är baserade på en utvidgad användning av den 10KM-baserade väderprognosen.

För mer information – Vänligen kontakta

Sören Skog, Marketing Director, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Managing Director, +46 (0) 8 544 104 80

Denna information är sådan information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 11:30 den 16 augusti 2018.

Om AVTECH Sweden AB (publ) www.avtech.aero 
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.