Samarbete mellan AVTECH och Norwegian leder till minskade CO2 utsläpp

AVTECH Sweden AB styrelse kommunicerar följande affärsuppdatering.

Norwegian kör nu AVTECHs nya tjänst Cruise Profile Optimizer i flygbolagets hela B737NG flotta och minskar på så sätt CO2 utsläppen med 10 000 – 15 000 ton per år.

Under 2019 har AVTECH och Norwegian genomfört ett test med den nya Cruise Profile Optimizer tjänsten som visat sig ge en ytterligare besparing på mellan 10 000 – 15 000 ton CO2 per år i Norwegians operationer. Nu har tjänsten rullats ut till samtliga av Norwegians 737NG flygplan som en uppgradering inom ramen av befintligt kontrakt.

Denna uppgradering inom nuvarande avtal har ej någon finansiell påverkan för AVTECH. Dock innebär detta att Norwegian som första viktig utvecklings- och referenskund hjälper till att marknadsföra tjänsten.

Norwegian är sedan 2018 användare av AVTECHs AVENTUS Air vindupplänkningar. Cruise Profile Optimizer tjänsten är en mer avancerad vidareutveckling av AVENTUS Air som tar hänsyn till fler faktorer i optimering av flygningen för bränsle och CO2 besparingar. Avancerade väderdata från UK Met Office samt flygplanets aktuella prestanda ligger till grund för optimeringen av varje enskild flygning.

”Det är fantastiskt roligt at se att vårt utvecklingsarbete med Norwegian fortsätter resultera i innovativa lösningar med kraftigt positiva miljö och kostnadsbesparingseffekter. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och att fler flygbolag tar del av denna besparingspotential, säger David Rytter”, VD för AVTECH Sweden AB.

 

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl 09.15 CET

https://old.avtech.aero/press-release-swedish#content

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                             
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se, till bolagets Certified Adviser.