AVTECH kommunicerar en uppdatering rörande EUROWINGS.

AVTECH Sweden AB styrelse kommunicerar följande uppdatering.

EUROWINGS testperiod övergår till ett kommersiellt kontrakt innehållande Aventus Full Flight vindupplänkningar. Kontraktsperioden är initialt två år med start 1 december 2019. EUROWINGS blir därmed det andra flygbolag inom Lufthansa gruppen att utnyttja vårt redan existerande ramavtal med Lufthansas moderbolag. EUROWINGS opererar för närvarande cirka 140 flygplan.

Värdet av kontraktet är i nuläget svårbedömt på grund av beroendet till verifierade besparingar för EUROWINGS.

Detta kontrakt innefattar inte ytterligare tjänster såsom SIGMA turbulensvarningstjänst eller den nya Cruise-Profil-Optimeringen.

   
För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Chairman of the Board, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Managing Director, +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, CTO, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 kl 12.30 CET.

   
Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ  First North Growth Market och har utsett Redeye AB, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se, till bolagets Certified Adviser.