Icelandair och Air Malta signerar avtal för Aventus NowCast™

Mindre än en månad efter att bolaget tillkännagett sitt senaste kontrakt med ett större internationellt flygbolag skriver AVTECH Sweden AB (publ) nu avtal avseende Aventus NowCast™,  med både Icelandair och Air Malta.

AVTECH ingår ytterligare två avtal för sin vindoptimeringsprodukt Aventus NowCast™. Bolagets senaste avtalspartner har kunnat bedöma det omedelbara värdet och de vinster som följer implementeringen av Aventus NowCast™ systemet i den dagliga driften av flygbolagens flottor. Den största och mest betydelsefulla vinsten består i de omedelbara bränslebesparingarna samt möjligheten att flyga tidsbaserat (TBO), vilket innebär både förbättrad punktlighet och en effektivare drift till betydligt lägre kostnad.

Bolagets senaste Aventus-kunder ser det omedelbara värde och vinsterna av att använda Aventus i den dagliga driften där de mest betydande vinsterna kommer från direkta bränslebesparingar vid inflygningar, ”Continuous Descent Approaches” (CDAs), även kända som gröna inflygningar. Kontrakten med Icelandair och Air Malta gör att antalet flygplanstyper som använder Aventus utökas med Boeing 757 och Airbus A320, vilket även visar att Aventus-systemet är kompatibelt med de allra flesta flygplanstyper som för närvarande är i drift.

Aventus-implementeringen som nu påbörjas på både Island och Malta, samt även de implementeringar som nyligen har gjorts av ett större flybolag i Mellanöstern och ett annat i Asien Stillahavsområdet, visar att Aventus NowCast är en global produkt som möter flybolagens behov oavsett geografiskt läge eller vald typ av drift.

Wolfgang Sagmeister, Produkt- och Marknadschef på AVTECH säger:
“Det är mycket glädjande för oss att ännu ett flygbolag ser värdet i användandet av Aventus NowCast i dagens trafikmiljö och dess större potential i framtidens tidsbaserade flygoperation. Det är även värt att framhålla den mycket speciella win-win-situation som uppstår. Införandet av Aventus skapar nämligen uppenbara fördelar som inte bara kommer flygbolaget till gagn utan den har även en positiv effekt för miljön och för flygresenären i och med att flygbolagen kan förbättra sin punktlighet avsevärt.”

"Betydelsen av dessa två kontrakt överstiger värdet av de enskilda avtalen eftersom de visar att AVTECH nu har en internationell kundbas. Avtalet med ett stort flybolag i Mellanöstern som undertecknades i juni, samt det med ett flybolag i Asien Stillahavsområdet i oktober och nu Icelandair och Air Malta i november, innebär att vi är på god väg att möta vårt mål som är att ha sex avtal klara innan årsskiftet.", Säger David Alvord, VD på AVTECH.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Johnston Lönnberg
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.