Första dag för teckning av preferensaktier i AVTECH och inbjudan till informationsträffar

Idag den 29 oktober startar teckningstiden i AVTECHs företrädesemission av preferensaktier. Teckningstiden löper till och med den 14 november 2012.

Befintliga aktieägare kommer under veckan att erhålla en teaser och ett informationsbrev per post. Direktregistrerade aktieägare uppmanas att teckna preferensaktier enligt instruktion i ”Villkor och Anvisningar” i AVTECHs emissionsmemorandum. Förvaltarregistrerade aktieägare uppmanas att kontakta sin bank eller fondkommissionär för att teckna preferensaktier.

Memorandum och teaser samt anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns tillgängligt på www.avtech.se samt på Mangold Fondkommissions hemsida under ”Aktuella erbjudanden”:

http://www.mangold.se/MangoldOnline/Nyheter.aspx?newsId=371&index=1

Här finns även möjlighet till teckning via e-legitimation (utan företrädesrätt).

Informationsträffar

– Investerarlunch hos Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, Stockholm den 2 november 2012 kl. 12:00

– Investerarfrukost hos Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, Stockholm den 7 november 2012 kl. 08.00

Anmälan till informationsträffarna sker till Mangold Fondkommission per telefon: +46 8 503 015 50 eller e-mail: info@mangold.se senast två dagar före respektive träff.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till AVTECH i samband med företrädesemissionen av preferensaktier.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO/Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 80
E-mail: david.alvord@avtech.aero / jonas.saric@avtech.aero

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.