AVTECH Sweden AB (publ) och NATS inleder samarbete genom att ingå ett samförståndsavtal

AVTECH Sweden AB (publ) tillkännager idag att ett samförståndsavtal har ingåtts med NATS. Samförståndsavtalet utgör ett ramverk som möjliggör ett strategiskt samarbete, utveckling av nya produkterbjudanden samt meraffärer.

NATS är ett UK-baserat företag med ett brett kunskapsregister inom Air Traffic Management, över 40 års erfarenhet som leverantör av flygtrafikledningstjänster i Storbritannien, i ett av de mest trafikerade och komplexa luftrummen i världen, och de har även ett antal globala kontrakt avseende leverans av flygtrafiktjänster, ingenjörs- och konsulttjänster, samt inom utbildning. NATS vision är att man ska bli den globalt erkända ledaren för innovativa lösningar inom flygtrafiktjänst och flygplatsprestanda.

AVTECH är ett svenskt företag, listat på NASDAQ OMX First North, som utvecklar produkter och tjänster för digital flygtrafikledning. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med AVTECH’s produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, kapacitet, effektivitet, punktlighet och säkerhet.

”Samförståndsavtalet med NATS är ett mycket viktigt steg för AVTECH. NATS är den främsta flygtrafikledningsleverantören i världen och de har ett starkt fokus på kommersiella affärer, samt en internationell tillväxtplan som ligger helt i linje med AVTECH’s. Samförståndsavtalet föregicks av djupgående diskussioner kring kompatibiliteten i bolagens produkter, tekniska expertis och förmågor. Den gemensamma förståelsen är att bolagen har alla förutsättningar att väl kunna komplettera och stödja varandra inom ett flertal olika områden”, säger AVTECH Sweden AB’s styrelseordförande, Lars GV Lindberg.

Samförståndsavtalet kommer att efterföljas av djupgående diskussioner kring potentiella samarbetsområden, varefter ett antal olika aktiviteter kommer att inledas.

För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, VD
Direkt: +46 (0) 8 544 104 80
E-mail: david.alvord@avtech.se

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.