AVTECH Swedens årsredovisning för 2017 publicerad

AVTECH Swedens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på www.avtech.aero.

Denna information är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, den 27 april 2017 kl 13.00 CET.
  
  
För mer information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Managing Director, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, CFO, +46 (0) 8 544 104 80
   
  
Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.