AVTECH Sweden AB’s (publ) rekonstruktionsansökan godkänd

AVTECH Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets tidigare kommunicerade rekonstruktionsansökan idag har godkänts av Attunda tingsrätt, vilket betyder att den ansökta rekonstruktionen fr.o.m. idag är i verkan.

Företaget kommer att återkomma i närtid med detaljerad information om den tidigare kommunicerade interna omorganisationen med avseende på betydande kostnadsbesparingar samt fokus på försäljning.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80
Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80