AVTECH Sweden AB (publ) årsredovisning för 2020

 

AVTECH Sweden AB (publ)s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig för nedladdning på https://old.avtech.aero/report
 

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, den 22 april 2021 kl 08:30 CET.

 

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

https://old.avtech.aero/press-release-swedish

 

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@redeye.se och telefon: 08-121 576 90.