AVTECH säljer sin kontorsfastighet

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”, ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har ingått avtal om avyttring av sin kontorsfastighet i Åkersberga med ett externt fastighetsbolag till en köpeskilling om 5,8 MSEK före avdrag för fastighetsmäklarkostnader om ca 0,2 MSEK. Fastigheten har ett bokfört värde om ca 4,3 MSEK och är obelånad, vilket betyder att försäljningen kommer generera ett positivt resultatbidrag om ca 1,3 MSEK och att nettolikviden kommer att ge en positiv kassaflödeseffekt om ca 5,6 MSEK i samband med överlåtelsen i början av 2016.

Aktiviteter för att i norra Stockholm finna ett modernt, enklare skalbart hyresobjekt i direkt anslutning till pendeltåg och/eller tunnelbana, pågår.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.