AVTECH informerar om pågående utredning avseende misstänkt insiderbrott

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att bolagets Verkställande Direktör, enligt vad styrelsen har blivit underrättad, är föremål för utredning rörande potentiellt insiderbrott avseende handel i AVTECH’s B-aktie.

Styrelsen har erhållit en full briefing av VD och har efter noggrant övervägande och egen juridisk konsultation tagit ställning för VD’s utsago att anklagelsen är helt utan grund, men av respekt för VD’s privatperson och av hänsyn till bolaget så har styrelsen idag bifallit VD’s önskemål om att ta en timeout från sin tjänst. Styrelseordföranden Bo Redeborn kommer att hantera den operativa högsta ledningen av bolaget under mellantiden. Trots sin övertygelse om VD’s redlighet tar styrelsen självfallet frågan på stort allvar och kommer att hålla aktiemarknaden informerad om den vidare utvecklingen.

”Jag har blivit förhörd och misstänkt för värdepappersbrott på Stockholmsmarknaden. Detta är en anklagelse som jag anser mig helt oskyldig till, vilket förundersökningen också kommer att visa”, säger Christer Staaf, AVTECH’s VD. ”I avvaktan på att förundersökningen ska bli färdig tar jag med hänsyn till bolaget och min familj en timeout från min post som VD. Jag står fortsatt till styrelsens förfogande, dock med fokus på att ta hand om min familj. Det är viktigt att betona att detta är en fråga för mig som privatperson och att ärendet inte har någonting att göra med AVTECH som bolag. Jag ser fram emot en fortsatt spännande resa för AVTECH och bolagets kommande nya kontrakt”, avslutar Christer Staaf.

”Styrelsen i AVTECH beklagar självfallet det pågående ärendet runt Christer Staaf, och vi stöder Christer fullt ut. Vi fortsätter nu vårt starka fokus på att expandera bolagets verksamhet, tills vidare under min ledning”, säger Bo Redeborn, Styrelsens ordförande.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.