AVTECH produktionssätter Aventus NowCast Full Flight

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att det nyligen utvecklade Aventus NowCast Full Flight-systemet framgångsrikt har produktionssatts inom ramen för det tidigare kommunicerade kontraktet med airberlin, för de flygplatser och flygplatspar som ingår i kontraktet; (Tyskland), Zürich (Schweiz), Antalya (Turkiet) och Palma (Spanien). Leveransen av realtidsoptimerad högkvalitativ vindinformation för samtliga flygsegment, för samtliga airberlin-flighter till och från ovan nämnda flygplatser, d.v.s. utöver nedstigningsfasen (”Descent”) också stignings- (”Climb”) och transportfaserna (”En-route”), har sedan den planenliga produktionssättningen varit mycket solid, med en leveranssäkerhet uppgående till nästintill 100%.

”Det är med stor glädje vi konstaterar att vi nu har uppnått ett viktigt delmål i vår ambition att bredda AVTECH’s tjänsteerbjudande inom ramen för Aventus-familjen till en lösning som nu är i operativ drift hos kund för samtliga flygsegment”, säger Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast. ”Utöver en tjänst som p.g.a. flera anledningar är enklare säljbar, inte minst p.g.a. att det potentiella värdet av en ”full flight” är multipelt större än enbart för en ”descent”, så innehåller vår nya Full Flight-lösning också ett antal tekniska innovationer som inte funnits inom descent. Ett exempel är en dynamisk autofill-funktion där vindinformation för närliggande gynnsamma flygnivåer reläas upp till flygplan i syfte att vid var tid erbjuda varje individuell flight en mer optimerad drift”, fortsätter Jonas Saric.

”Kommersiellt så har vi inom affärsområdet sedan en tid övergått från att i huvudsak enbart sälja Aventus NowCast Descent, till att i huvudsak enbart sälja Aventus NowCast Full Flight; en transition som ytterligare kommer att underlättas av att vi nu framgångsrikt bevisat lösningen i full produktion med en mycket god referenskund. Kontraktet med Air Berlin är nu inne i den två månader långa utvärderingsfasen och det är med tillförsikt vi ser fram emot kommande diskussioner med airberlin om leverans av tjänsten till deras fulla linjenät omfattande cirka 140 flygplatser runtom i världen”, avslutar Jonas Saric.  

Om Aventus NowCast

Aventus NowCast™ är ett unikt och patenterat system som möjliggör precis vindinformation och/eller beräkning av optimerade fyrdimensionella banor för flygplan. Systemet använder det bästa inom atmosfärisk modellering kombinerat med i högupplöst väderinformation i realtid (AMDAR och/eller TAMDAR) för att skapa uppdaterade högkvalitativa vindmodeller och vinddatapaket för de olika segmenten i en flight; en s.k. NowCast. Datapaketen länkas upp till flygplan för att flygdatorerna ombord precist ska kunna beräkna flygplanens flygbaneprofiler inklusive de faktiska tidpunkter när en flights olika hållpunkter kommer att nås. Den direkta fördelen med Aventus för flygbolag är bränsle- och CO2-besparingar, d.v.s. systemet är i hög grad miljövänligt. Aventus är också nödvändigt för branschomfattande s.k. Time-based operations, där de övergripande finansiella och miljömässiga fördelarna av Aventus är till och med större.

Betydelsen av Aventus stöds av forskning inom digital flygtrafikledning som enhälligt pekar på att korrekt information om atmosfäriska förhållanden är kritiskt för att flygtransportindustrin ska kunna genomföra Time-based Operations. Time-based Operations är i närtid ett måste för att effektiviteten och punktligheten för individuella flighter samt för det globala flygtransportsystemet som helhet ska kunna förbättras.

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast, +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, Teknisk chef Aventus NowCast, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.