AVTECH och Southwest Airlines ingår avtal om implementation av  Aventus NowCast för Southwest Airlines ruttnät

AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH”) och Southwest Airlines (”SWA”); USA’s största flygbolag mätt i antalet ursprungligen ombordgångna inrikespassagerare, med drift av den största Boeingflottan i världen, offentliggör idag att företagen har ingått ett kommersiellt avtal för implementation av AVTECH’s tjänsteerbjudande Aventus NowCast Descent (”Aventus”) i SWA’s fulla ruttnät. Aventus kommer att implementeras för SWA’s samtliga 96 destinationer innefattande ca 94 000 flighter per månad och systemet kommer att använda de högkvalitativa vindprognoser som genereras av Panasonic Avionics Corporations (”Panasonic”) TAMDAR-förfinade atmosfäriska modeller. Tjänsteleverans kommer att hanteras via en AVTECH ägd serverpark i Orlando, USA, som är samlokaliserad med Panasonic i syfte att effektivisera Panasonics leverans av väderdata.

Kontraktet har en löptid om fem år med ett icke offentliggjord kontraktsvärde p.g.a. kontraktuell konfidentialitet samt konkurrensskäl. Implementation kommer att ske i omgångar utifrån flygplatsernas lokalisering, med start under den senare delen av Q3 2014 och med slut under Q4 2014.

“Det kommersiella kontraktet med Southwest Airlines utgör en betydande milstolpe i AVTECH’s historia och det är med stor stolhet som vi idag offentliggör Southwest som den första stora och nätverksomfattande kunden för Aventus”, säger Christer Staaf, AVTECH’s VD. ”Southwest Airlines är inte enbart ett av de största flygbolagen i USA och världen, utan de är också en världsberömd innovatör inom aviation. Som sådan är det inte enbart med stor stolhet utan också med stor entusiasm som vi nu går in i detta mycket viktiga samarbete”, avslutar Christer Staaf.

“Ingåendet av ett kommersiellt kontrakt för Aventus i Southwest Airlines fulla ruttnät har varit en omfattande process som har pågått under en tid, och som har haft fokus på att bevisa Aventus utmärkta operationella passform samt betydande fördelar för Southwest”, säger Lars GV Lindberg, AVTECH’s styrelseordförande. ”Processen har varit ett lagarbete som har involverat ett flertal medarbetare inom AVTECH såväl som ett antal personer inom Southwest”, fortsätter Lars GV Lindberg. ”Trots att det har varit en relativt lång process så utgör kontraktet med Southwest inte vägs ände för den kommersiella framgången för Aventus, utan tvärtom starten för en potentiellt verkligt spännande resa för AVTECH som leverantör av betydande fördelar till flygtransportindustrin. Vi ser fram emot en intressant framtid för flygtransportindustrin som helhet och för AVTECH i synnerhet”, avslutar Lars GV Lindberg.

“Aventus kommer att visa sig extremt värdefull för Southwest Airlines”, säger Chuck Magill, Southwest Airlines Vice President Operational Coordination. ”Det kommer inte enbart att minska bränsleförbrukningen och arbetsbelastningen för våra flight crews, det kommer också att positionera våra flygplan för att vara bättre förberedda inför den fortgående expansionen av de amerikanska NextGen-initiativen. Vi är glada över att påbörja implementationen”, avslutar Chuck Magill.

Om Aventus NowCast

Aventus NowCast™ är ett unikt och patenterat system som möjliggör precis vindinformation och/eller beräkning av optimerade fyrdimensionella banor för flygplan. Systemet använder det bästa inom atmosfärisk modellering kombinerat med i högupplöst väderinformation i realtid (AMDAR/TAMDAR) för att skapa uppdaterade högkvalitativa vindmodeller och vinddatapaket för de olika segmenten i en flight; en s.k. NowCast. Datapaketen länkas upp till flygplan för att flygdatorerna ombord precist ska kunna beräkna flygplanens flygbaneprofiler inklusive de faktiska tidpunkter när en flights olika hållpunkter kommer att nås. Den direkta fördelen med Aventus för flygbolag är bränsle- och CO2-besparingar, d.v.s. systemet är i hög grad miljövänligt. Aventus är också nödvändigt för branschomfattande s.k. Time-based operations, där de övergripande finansiella och miljömässiga fördelarna av Aventus är till och med större.

Betydelsen av Aventus stöds av branschforskning inom digital flygtrafikledning som enhälligt pekar på att korrekt information om atmosfäriska förhållanden är kritiskt för att flygtransportindustrin ska kunna genomföra Time-based Operations. Time-based Operations är i närtid ett måste för att effektiviteten och punktligheten för individuella flighter samt för det globala flygtransportsystemet som helhet ska kunna förbättras.

För mer information, vänligen kontakta

Lars GV Lindberg, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast och Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.