AVTECH meddelar att ett kommersiellt samarbete inletts med Lufthansa Cargo AG

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:
AVTECH Sweden AB och Lufthansa Cargo AG tecknar kontrakt om leverans av Aventus NowCast™.

Som tidigare meddelats, påbörjade Lufthansa Cargo och AVTECH under 2016 ett samarbete i syfte att utvärdera de positiva effekterna av AVTECH’s vindupplänkningstjänst Aventus NowCast™ i Lufthansa Cargo’s operationer.

Utvärderingsperioden är nu avslutad och det är med stor tillfredställelse som AVTECH kan meddela att ett 5-årigt kommersiellt avtal, gällande från 01 januari 2018, har ingåtts. Detta initiala kontrakt medför en årlig intäkt understigande en miljon kronor.

AVTECH har, som enda bolag i världen, en exklusiv möjlighet att sända bearbetad väderinformation från Met Office (UK) högupplösta meteorologiska modell, en av världens mest avancerade prognoser, direkt till piloter och flygbolag genom sin tjänst Aventus NowCast™.

Tjänsten ger piloter tillgång till väderdata av högsta kvalitet och när dessa matas in i flygplanets färddator kan pilotens planerade flygbana optimeras på ett sätt som minskar både bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp.

”Det är ytterst glädjande att vårt intensiva och konstruktiva samarbete med Lufthansa Cargo nu övergår i en kommersiell fas” säger Sören Skog, AVTECH’s marknadschef. ”Lufthansa Cargo är en fantastisk partner att samarbeta med och genom det senaste årets utvärdering har vi ytterligare kunnat kvantifiera graden av effektivisering Aventus NowCast™ ger våra kunder. Vi kommer inom kort att uppta samtal med andra flygbolag inom Lufthansa-gruppen, då respektive flygbolag självständigt avgör om de önskar ansluta sig till avtalet ”.

”Vi är övertygade att vårt samarbete med AVTECH på optimalt sätt kommer att stödja Lufthansa Cargo’s övergripande ansträngningar att minska bränsleförbrukningen. Vi ser fram emot att tillsammans kunna nå ytterligare förbättringar framöver”, säger Björn Ostertag (Head of Fuel Efficiency & Punctuality Management) hos Lufthansa Cargo.

För mer information, vänligen kontakta
Sören Skog, Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 oktober 2017 kl. 08.30 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser